Luokat 7–9

7.–9. luokkien yleisurheiluopetuksen tavoitteena on, että oppilas harjoittelee monipuolisesti yleisurheilun juoksu-, hyppy- ja heittolajeja ja saa kokemuksia tehollisista yleisurheilusuorituksista ja että hän ennen kaikkea harjoittelee yleisurheilulajeja kuntoilutyyppisesti. 

Tärkeää on lajitaitoja harjoitellessa ja tavoitteita asetettaessa muistaa tässä vaiheessa nuoren kasvu ja kehittyminen sekä sen aiheuttama motoriikan muutos. Tässä iässä liikunnallinen lahjakkuus saattaa piiloutua hetkeksi. Välinevalintoihin eri lajeja harjoitettaessa tulisi edelleen kiinnittää huomiota nimenomaan turvallisuuden ja oppilaiden pelkojen poistamisen näkökulmasta.