Välineet

Yleisurheilussa tarvittavat välineet ovat yksinkertaisia ja edullisia, kun käytät omaa luovuuttasi ja kouluilla jo olemassa olevaa välineistöä. Yleisurheilun kilpailuvälineet sopivat lasten juoksu-, hyppy- ja heitto-opetuksen välineiksi vasta, kun taidot on perusteiltaan opittu. Yleisurheiluun on kuitenkin kehitetty paljon välineitä pelkästään lasten ja nuorten lajiharjoittelua varten.

Yleisurheilun harjoitteluvälineiden ominaisuuksissa (välineen koko, paino, kovuus, korkeus, materiaali) on otettu huomion nimenomaan lapsen oppiminen ja fyysiset edellytykset.. Ne ovat samalla entistä turvallisempia ja vähentävät siten pelkoa lajia kohtaan. Samalla ne mahdollistavat uudenlaisia opetusjärjestelyitä ja sitä kautta myös suuret toistomäärät. Myös yleisurheilun kilpailuvälineistö on lasten ja nuorten osalta kehittynyt samaan suuntaan. Koulun välineistöä voi monesti soveltaa harjoitteluun.

Virallisen kilpailuvälineistön koot ja mitat eri-ikäisille löytyvät Suomen Urheiluliiton verkkosivuilta lasten yleisurheilusääntöjen yhteydestä.