Opetussuunnitelma 2004 käytäntöön

Verkkomateriaalin tarkoitus on auttaa perusopetuksen opetussuunnitelman laadinnassa sekä opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Liikunnan sivusto on rakennettu opetussuunnitelman perusteiden sisältöalueiden mukaan ja se tukee liikunnan tavoitteiden saavuttamista peruskoulussa.

Uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat normi ja niiden tulee olla käytössä kaikkien vuosiluokkien osalta kaikissa Suomen peruskouluissa viimeistään 1.8.2006 alkaen. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 luvussa 7.18 sivuilla 246–248 käsitellään liikunnan opetusta.

Kursivoitu teksti on perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2004 sekä perusopetuslaista.

Teksti: Jouni Koponen, Jyväskylän normaalikoulu ja Matti Pietilä, Opetushallitus