Aihekokonaisuudet

Aihekokonaisuuksien suunnittelun lähtökohtana on oppilaan kokemus eli se millaisten kokemusten kautta perusopetuksen aikana syntyy ja vahvistuu oppilaan ymmärrys esimerkiksi kestävästä elämäntavasta tai ihmisen ja teknologian välisestä suhteesta. Tästä käsin mietitään, miten oman koulun toiminta järjestetään, jotta oppilas voisi saada kyseessä olevia kokemuksia. Käytännön toteuttamistapoja etsitään oppiaineisiin ja koulun muuhun toimintaan liittyen sekä koulun ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa. Kunkin aihekokonaisuuden toteuttamista varten pyritään hakemaan toteuttamista mahdollisimman hyvin tukevat yhteistyökumppanit.

Liikunta aineena tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden käsitellä aihekokonaisuuksia aineen sisällä, yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa sekä laajemmin osana koko koulun hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria. Aihekokonaisuudet sekä oppiaineiden keskinäinen yhteistyö luovat puitteet hyvinvoivan koulun toimintakulttuurin kehittämiselle. Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu. Koulun kasvatustavoitteiden ja arvojen sekä aihekokonaisuuksien tulee näkyä toimintakulttuurissa.

Teksti: Jouni Koponen, Jyväskylän normaalikoulu ja Matti Pietilä, Opetushallitus