Ihminen ja teknologia

Ihmisten liikuntatottumukset muuttuvat jonkin verran teknisen kehittymisen myötä. Vanhat liikuntamuodot muuttuvat ja uusia syntyy. Liikunnanopetuksessa voidaan käyttää apuna teknologian tarjoamia, usein liikuntaan innostavia mahdollisuuksia (esimerkiksi televisio/video, sykemittarit, askelmittarit ja kunnonmittausohjelmat). Oppilaita on syytä ohjata teknologian ja liikunnan suhteen kriittiseen tarkasteluun sekä tiedostamaan teknologian ja ergonomian merkitys ihmisen arkielämälle erityisesti fyysisestä näkökulmasta katsottuna. Liikunnassa omaa kehoa harjaannutaan ”kuuntelemaan” myös ilman mittareita.

Liikunnallisissa seikkailuradoissa voi olla mukana oppilaiden teknisiä taitoja kehittäviä ongelmaratkaisutehtäviä (esimerkiksi sillan tai muun sellaisen rakentaminen). Liikuntaharjoittelun voi myös yhdistää johonkin tekniseen teemaan (esimerkiksi suksen luisto). Teknologinen ympäristö muuttuu nopeasti ja voimallisesti.

Tässä aihekokonaisuudessa voidaan miettiä, mikä ihmiselle on todella tarpeellista.

Teksti: Jouni Koponen, Jyväskylän normaalikoulu ja Matti Pietilä, Opetushallitus