Ihmisenä kasvaminen

Ihmisen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kokonaisuudesta korostuu liikunnassa toiminnan osuus. Liikunnassa toimitaan erilaisissa ryhmissä tai itsenäisesti ja siinä syntyy luontevia tilanteita korostaa jokaisen vastuuta työskentelystä ja sääntöjen noudattamisesta.

Liikunta haastaa elämäntaitojen kehittämiseen muun muassa onnistumisen ja epäonnistumisen tunteiden rakentavan käsittelyn kautta ja siinä voidaan luontevasti käsitellä esimerkiksi seuraavia tapakasvatuksen teemoja: asiallinen, ystävällinen ja kohtelias kielenkäyttö ja käyttäytyminen, käyttäytyminen julkisilla paikoilla sekä suhtautuminen yhteiseen omaisuuteen (yhteisistä liikuntavälineistä ja –tiloista huolehtiminen).

Liikuntatunneilla tarjoutuu usein erinomaisia tilanteita nostaa esille eettisiä kysymyksiä. Vuorovaikutustilanteissa voidaan keskustella arvojen rakentumiseen liittyvistä aiheista kuten esimerkiksi ihmisyydestä, ihmisenä olemisesta ja inhimillisyydestä. Fyysistä kehitystä seurataan liikunnassa esimerkiksi suorituskyvyn muutoksia sekä motoristen taitojen oppimista seuraamalla. Oppilaan itsetuntemusta ja itseluottamusta voidaan vahvistaa itsearvioinnin sekä sanattoman/sanallisen palautteen ja arvioinnin avulla. Koulun juhlissa ja tapahtumissa toteutettavat liikunnalliset ohjelmat lisäävät yhteisöllisyyttä.

Teksti: Jouni Koponen, Jyväskylän normaalikoulu ja Matti Pietilä, Opetushallitus