Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Liikunnassa voidaan tutustua kansalliseen ja kansainväliseen liikuntakulttuuriin. Kansallisia liikuntalajeja ovat muun muassa pesäpallo, hiihto, perinneleikit ja -tanssit. Kansallisessa liikuntakulttuurissa näkyy erityispiirteenä eri vuodenaikojen mukanaan tuoma vaihtelu.  Myös suomalaiselle liikunnalle tyypillinen vapaaehtoisuuteen perustuva järjestötoiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Useat maailmanlaajuisesti tunnetut liikuntalajit, kuten esimerkiksi jalkapallo, koripallo ja yleisurheilu, ovat edustettuna suomalaisessa koululiikunnassa. Erilaisuuden kunnioitus ja toisten huomioonottaminen kuuluvat olennaisesti liikunnan opetukseen. Liikunnan kansainvälisyys ja hyvin yhtenäinen kehonkieli helpottavat kanssakäymistä ja vahvistavat yhteisöllisyyttä. Tämän merkitys monikulttuurisessa kouluyhteisössä on suuri ja suvaitsevaisuutta lisäävä. Liikunnassa kulttuurien erot myös korostuvat ja edellyttävät tällöin pohdintaa inhimillisistä ratkaisuvaihtoehdoista (esim. pukeutuminen tunneille, tanssi- ja uintituntien järjestäminen). Koululiikunta on myös osa koulun juhlia ja perinteitä (esimerkiksi juhlaohjelmat, liikunta-aiheiset teemapäivät ja kilpailutoiminta).

Teksti: Jouni Koponen, Jyväskylän normaalikoulu ja Matti Pietilä, Opetushallitus