Turvallisuus ja liikenne

Liikuntatuntien yhteydessä oppilaita ohjataan turvalliseen liikennekäyttäytymiseen erityisesti siirryttäessä koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille. Näin koulu osaltaan voi edistää turvallisuutta myös oppilaiden koulumatkoilla ja vapaa-ajan liikennekäyttäytymisessä. Opetuksessa voidaan korostaa turvallisia liikuntatapoja ja liikuntavammojen ennaltaehkäisyä. Tässä aihekokonaisuudessa on luontevaa tuoda esille myös arkiliikunta. Esimerkiksi kävelemällä portaat hissin käytön sijaan tai kulkemalla mahdollisuuksien mukaan koulumatkat kävellen tai pyörällä voidaan yksinkertaisesti kohentaa mielialaa ja kuntoa.

Opetus- ja kasvatustyössä huomioidaan paitsi fyysinen myös psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Erityishuomio on syytä kiinnittää niin henkisesti (esimerkiksi toisten kunnioittaminen, kiusaamisen ehkäiseminen liikuntatilanteissa) kuin fyysisesti turvalliseen opiskeluilmapiiriin. Uinninopetuksessa huomioidaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 myös vesiturvallisuus.

Teksti: Jouni Koponen, Jyväskylän normaalikoulu ja Matti Pietilä, Opetushallitus