Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta

Liikunta tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi. Terveyttä ylläpitävät ja lisäävät liikuntatottumukset sekä turvallisuuden huomiointi ovat koululiikunnan keskeisimpiä tavoitteita.

Liikunnassa voidaan käyttää sekä rakennettua että rakentamatonta liikunta- ja luontoympäristöä opetuksessa. Luontoliikunta voi vahvistaa myönteisiä luontokokemuksia ja asennoitumista luontoa kohtaan sekä ohjata vastuulliseen luontokäyttäytymiseen. Esimerkiksi retkeilyssä ja suunnistuksessa voidaan kehittää oppilaiden luontosuhdetta ja ympäristötietoutta. Tässä aihekokonaisuudessa voidaan myös miettiä, miten liikunnassa on mahdollista säästää raaka-aineita ja energiaa eli kuinka liikuntamuotojen ekotehokkuutta voitaisiin lisätä? Kun luonto koetaan arvokkaaksi, ollaan valmiimpia toimimaan kestävän kehityksen puolesta.

Teksti: Jouni Koponen, Jyväskylän normaalikoulu ja Matti Pietilä, Opetushallitus