Viestintä ja mediataito

Urheilukulttuurimme on voimakkaasti medioitunut. Medioiden antama kuva urheilun ihanteista (mm. talous/menestys ja ruumiinkuva) vaikuttaa väistämättä myös liikuntakulttuuriin. Siksi oppilaita on syytä ohjata kriittiseen ajatteluun myös liikuntaan ja urheiluun liittyvissä asioissa. Aihekokonaisuudessa voidaan muun muassa käsitellä sitä, millaisia ihanteita media nostaa esille urheilusta. Liikunnanopetuksessa voidaan ohjata osallistuvaan ja vaikuttavaan viestintään muun muassa neuvottelun ja yhteissuunnittelun avulla. Lisäksi opetuksessa voidaan käyttää viestintätaitoja kehittäviä yhteistoiminnallisia ja vuorovaikutukseen perustuvia opetusmenetelmiä. Oppiaineen luonteen vuoksi liikunnassa tarjoutuu paljon elämänläheisiä, aitoja sanallisia ja sanattomia viestintätilanteita.

Teksti: Jouni Koponen, Jyväskylän normaalikoulu ja Matti Pietilä, Opetushallitus