Liikunnan opetussuunnitelman taustaa

Liikunnallisia ominaisuuksia, kykyjä ja taitoja jaotellaan eri lähteissä hieman eri tavoin ja painotuksin.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 liikunnan aineosiossa kuvataan motorisilla perustaidoilla erilaisia liikunnallisia perustaitoja. Gallahuen motoristen perustaitojen luokittelu on ollut apuna opetussuunnitelman perusteiden liikunnan aineosion valmistelutyössä ja monipuolisen kokonaisuuden hahmottamisessa. Gallahuen luokittelua voidaan pitää yhtenä tapana avata ja määritellä motoriset perustaidot –käsitettä.

Motorisia perustaitoja
- luokittelu ja joitakin esimerkkejä

Tasapainotaidot
Liikkumistaidot
Käsittelytaidot
Staattinen ja dynaaminen tasapaino
• pystyasennot
• pää alaspäin asennot
• pyöriminen
• heiluminen
• pysähtyminen
• väistäminen
• koukistaminen
• ojentaminen
• kiertäminen
Perustaidot ja liikeyhdistelmät
• käveleminen
• juokseminen
• loikkiminen
• hyppiminen
• hyppeleminen
• kiipeileminen
• laukkaaminen
• liukuminen
• kinkkaaminen
Itsestä poispäin tapahtuvat ja vastaanottavat liikkeet
• vierittäminen
• heittäminen
• potkiminen
• työntäminen
• lyöminen
• pomputtaminen
• kiinniottaminen

Liikunnan lajitaidot

Jalkapallo, pesäpallo, koripallo, voimistelu, jääpelit, yleisurheilu, uinti, mailapelit, tanssi, jne.

Motoristen perustaitojen luokittelu ja joitakin esimerkkejä (Gallahue, D. L. & Donnelly, F. C. 2003. Developmental Physical Education for All Children. 4th ed. s.15, 33).


Motoriset perustaidot luovat pohjan liikunnan lajitaidoille ja toisaalta liikuntalajien avulla voidaan opetella motorisia perustaitoja. Liikunnanopetuksen tavoitteiden kannalta mahdollisuuksia tarjoava lähestymistapa on muun muassa Veikko Elorannan kehittämä ydinkeskeisen opettamisen malli.

Tukea liikunnan opettajan päivittäiseen työskentelyyn löytyy esimerkiksi EDU.fin Laatua liikuntakasvatukseen -sivuilta.

Pedagogisia näkemyksiä liikunnasta sekä lisätietoa ydinkeskeisestä oppimisesta löytyy esimerkiksi teoksesta Heikinaro-Johansson P., Huovinen T. ja Kytökorpi L. Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan (2003).

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden 2004 liikunnan aineosion johdannossa on tiiviisti kuvattu, millä periaatteilla liikuntakasvatusta kouluissa tulisi toteuttaa. Opetuksen suunnittelun ja toteuttamisen lähtökohtana ovat tavoitteet, joiden saavuttamiseksi kaikki opetustoimet tulee kohdistaa.

Teksti: Jouni Koponen, Jyväskylän normaalikoulu ja Matti Pietilä, Opetushallitus