Teknologia liikunnanopetuksessa

Teknologiaa pidetään yhtenä lapsia ja nuoria eniten passivoivana asiana. Tietokonepelit, puhelimet, tabletit ja muut vastaavat laitteet passivoivat, ja perinteinen arkiliikunta jää vähäiseksi.

Teknologialla voi olla kuitenkin myös käänteinen vaikutus. Teknologia voi innostaa liikkumaan, teknologisten välineiden avulla saatava tieto motivoi, se voi auttaa taitojen oppimisessa sekä parhaimmillaan teknologia edistää ryhmän toimintaa.

Tämän osion aineistot on tuotettu osana Opetushallituksen rahoittamaa Aktiivisuushanke-oppimisympäristöhanketta.

Teknologia motivoi liikkumaan

Tässä osiossa

Lisää aiheesta

Aktiivisuushanke verkossa

Aktiivisuushankkeen blogi
Aktiivisuushanke Facebookissa

Teknologia liikunnanopetuksessa -hankkeen materiaalit

Opetushallituksen rahoittamassa oppimisympäristöhankkeessa vuosina 2008–2010 syntyneitä materiaaleja:

Aktiivisuusmittaus
GPS -paikannus
Sykkeen mittaus
Videointi opetuksessa
Lukuvuoden suunnittelu
Arvioinnin tueksi
Ohjeet laitehankintoihin
Muu teknologia