Vuosina 2008–2010 tuotetut aineistot

Lapset ja nuoret ovat yhä enemmän jatkuvassa vuorovaikutuksessa teknologian kanssa.

Tekniset laitteet ja sovellukset voivat lisätä oppilaan liikkumista. Ne voivat motivoida myös liikuntatuntien ulkopuoliseen, omaehtoiseen liikkumiseen. Tuolloin ne edistävät liikunnanopetuksen tavoitteiden mukaista terveellistä ja aktiivista elämäntapaa.

Sivustolla esiteltävät tukimateriaalit on valmistettu liikuntaa opettavien opettajien työn tueksi. Tuotokset ovat syntyneet Opetushallituksen rahoittamassa Teknologia liikunnanopetuksessa -oppimisympäristöhankeessa vuosina 2008–2010.

Teknologia liikunnanopetuksessa 2008–2010 -hankkeen materiaalit

Aktiivisuusmittaus
GPS -paikannus
Sykkeen mittaus
Videointi opetuksessa
Lukuvuoden suunnittelu
Arvioinnin tueksi
Ohjeet laitehankintoihin
Muu teknologia