Aktiivisuusmittaus 

Askelmittari

Askelmittari on edullinen, pienikokoinen ja helppokäyttöinen apuväline liikunta-aktiivisuuden arviointiin ja seurantaan. Mittarin toiminta perustuu joko magneettiheiluriin, joka mittaa lonkan ylös-alas-liikettä tai kiihtyvyyttä mittaavaan sensoriin. Käyttäjän ottamien askelten lisäksi useat mittarit arvioivat myös kuljettua matkaa sekä energiankulutusta.

Kiihtyvyyttä mittaavat laitteet erottavat askeleet muusta tärinästä ja ovat siten luotettavampia. Jotkin laitteet ilmoittavat erikseen askelten sekä aerobisten askelten määrän (aerobiset askeleet = vähintään 60 askelta/minuutti yhtäjaksoisesti vähintään 10 minuutin ajan) ja niihin kulutetun ajan. Askelmäärän mittauksen luotettavuus on hyvää tasoa. Matkan pituuden ja energiankulutuksen tulokset ovat suuntaa-antavia. Uusimmissa mittareissa on muistitoiminto sekä PC-liitäntä, jonka avulla mittarin tiedot voi purkaa tietokoneelle.

Askelmittarin käytön on todettu motivoivan liikkumaan. Sen avulla saadaan helposti tietoa sekä liikuntaharrastuksissa että myös arkiliikunnassa otettujen askelten määrästä ja voidaan vertailla niitä suosituksiin. Terveyden kannalta riittäväksi askelmääräksi on arvioitu aikuisilla 10 000 ja lapsilla 11 000–13 000 askelta.

Aktiivisuusmittari

Aktiivisuusmittari toimii kiihtyvyysantureiden avulla mitaten henkilön aktiivista toimintaa. Hyvässä mittarissa on mieluiten kolmeen suuntaan mittaava, kolmiakselinen kiihtyvyysanturi. Monet mittarit ilmoittavat aktiivisuuslukuja, jotka kuvaavat fyysisen aktiivisuuden intensiteettiä. Jotkin mittarit antavat myös palautetta ja jaottelevat liikunnan sen tehon perusteella terveysliikunnaksi tai kuntoliikunnaksi. Useimmat mittarit arvioivat myös energiankulutusta, joskaan sitä ei voida mittarilla kovinkaan luotettavasti arvioida. Joihinkin aktiivisuusmittareihin on yhdistetty myös askelmittari, jolloin mittari pystyy laskemaan askelten/aktiivisten askelten lukumäärän harjoituksen aikana. Aktiivisuusmittari sopii erityisesti lenkkeilytyyppiseen liikuntaan, esimerkiksi kävelyyn, hölkkään, juoksuun ja hiihtoon. Sen sijaan esimerkiksi kuntosaliharjoittelua tai lihaskuntojumppaa tehtäessä mittari ei tunnista harjoittelua aktiiviseksi liikunnaksi.

Tuntimalleja aktiivisuusmittaukseen