Fyysisen aktiivisuuden lisääminen

Fyysisen aktiivisuuden mittaamisen tarkkuus on noussut uudelle tasolle muutaman viime vuoden aikana. Tällä hetkellä oman aktiivisuuden mittaaminen ja istumisen välttäminen ovat kansainvälisestikin suuren mielenkiinnon kohteina.

Tieto liikkumisen määrästä sekä laadusta auttaa oppilasta ymmärtämään fyysisen aktiivisuuden merkityksen hyvinvoinnille ja tekemään oikeanlaisia, aktiivisuutta edistäviä valintoja päivien aikana. Tiedon toivotaan kannustavan oppilasta kohti aktiivista elämäntapaa.

Myös vanhemmat ja opettajat saavat tietoa aktiivisuuden määrästä sekä laadusta. Parhaimmillaan tätä tietoa voi käyttää motivointiin. Liikunnalla palkitsemista voi käyttää myös motivoijana. Tästä on hyviä esimerkkejä Liikkuva koulu -ohjelmassa.

Teknologiaa voidaan hyödyntää pitkien istumajaksojen katkaisijana. Teknologia kannustaa palkintona myös liikkumaan.

Liikuntatunnilla kannattaa hyödyntää oppilaiden omia mobiililaitteita ja opettaa harjoitussovellusten käyttöä

Oppilaiden omia, jo olemassa olevia laitteita kannattaa hyödyntää liikunnan opetuksessa. Omilla laitteilla olevat sovellukset on helppo ottaa käyttöön myös vapaa-ajalla, koska niiden käyttöä on harjoiteltu jo oppitunneilla.

Liikkumisen määrä ja intensiteetti todentuu aktiivisuusmittareilla

Kiihtyvyysantureihin perustuvilla aktiivisuusmittareilla ja askelmittareilla saadaan tarkkaa tietoa teholtaan erilaisen liikunnan määrästä. Liikuntateknologiset laitteet voivat lisätä fyysistä aktiivisuutta ja auttavat myös vähentämään istumista.