Fyysisen toimintakyvyn kehittäminen

Fyysisellä toimintakyvyllä on suuri vaikutus päivittäiseen hyvinvointiin ja terveyteen. Perustan toimintakyvylle muodostaa fyysinen aktiivisuus, sillä toimintakyky ei kehity, mikäli riittävää määrää aktiivisuutta ei saavuteta.

Fyysistä aktiivisuutta edistävä, monipuolisia oppimisympäristöjä hyödyntävä koulupäivä mahdollistaa myös toimintakyvyn kehittymisen. Jo pienillä valinnoilla, kuten koulumatkan kulkemisella lihasvoimalla tai välituntien viettämisellä ulkona, on toimintakykyyn positiivinen vaikutus.

Teknologisia välineitä voidaan hyödyntää toimintakyvyn edistämisessä monella tapaa. Nykyisten laitteiden, välineiden ja sovellusten käyttäminen on nopeaa ja helppoa, eivätkä ne vie aikaa itse liikkumisesta.

Motoriset perustaidot
Fyysiset ominaisuudet