Fyysiset ominaisuudet

Tärkeimmät syyt, miksi teknologiaa kannattaa sisällyttää osaksi liikunnanopetusta, ovat motivaation lisääminen ja parempien oppimistulosten saavuttaminen. Fyysisten ominaisuuksien kehittämisessä teknologia tuo uusia menetelmiä opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi.

Kestävyys

Kestävyys on yleisen jaksamisen ja terveydentilan kannalta tärkein fyysisen toimintakyvyn osa-alue. Vaikka yksistään liikuntatunneilla ei juurikaan voida vaikuttaa kestävyyskuntoon, muuta kuin ylläpitävästi, voidaan liikuntatunneilla opetella kestävyysharjoittelun perusteita.

Sykemittarin avulla oppilaat oivaltavat helpoiten, että hitaasti juokseminen kehittää kestävyyttä. Sykkeen seurannan avulla voidaan hyvin myös vertailla eri liikuntamuotojen ja erilaisten oppimisympäristöjen vaikutusta sykkeeseen.

Peruskestävyysharjoituksessa voidaan hyödyntää sykemittaria.

Syketietoja voidaan tarkastella tunnin aikana tabletin kautta tai heijastamalla salin seinään. Oppitunnin päätteeksi syketiedot voidaan katsoa verkkopalvelusta koululla tai kotona.

Suunnistuksessa emit-laitteet korvaavat kynän ja paperin. Emit-kortilla voi lisätä motivaatiota. Suunnistuksen jälkeen on kiehtovaa tutkia reittivalintoja, tulosteesta rastiväleihin käytettyjä aikoja ja loppuaikaa.

Liikkuvuus

Tämän päivän istuvassa yhteiskunnassa liikkuvuuden kehittyminen ja ylläpitäminen on hyvin haastavaa. Liikkuvuuden harjoittelu koetaan epämukavaksi ja sen merkitystä terveydelle ei ymmärretä. Liikunnanopetuksessa videoanalyysiä voidaan käyttää esimerkiksi oikeiden liikemallien ja suoritustekniikoiden harjoittelussa.

Liikkuvuutta voi havainnollistaa videoanalyysisovelluksen avulla. Esimerkkivideossa kuvataan ja analysoidaan oppilaan suoritus Move!-seurantajärjestelmässä.

Nopeus

Nopeuden harjoitteleminen on oppilaista useimmiten mielekästä, sillä siinä ei suorituksen lyhyen kestoajan vuoksi juurikaan rasitu. Nopeustutkan avulla tunneille saadaan lisää mielenkiintoa, koska nopeus saadaan näkyviin myös numeroina. Sykkeen seurannan avulla voidaan tarkkailla, miten syke muuttuu kuormituksen muuttuessa.

Nopeustutkalla mitataan pelaajan tai pelivälineen liikkumisnopeutta.

Voima

Oikeanlainen suoritustekniikka on tärkeää voimaharjoituksissa, tehtiin harjoitusta sitten oman kehon painoilla tai painojen kanssa. Kuntopiiriharjoituksissa voidaan hyödyntää tabletille ladattavia ajastimia, oikeaan suoritustekniikkaan opastavia liikepankkeja, sykkeenmittausta ja videoinnin hidastusominaisuuksia tai viivettä. Liikuntateknologiaa voidaan hyödyntää myös ponnistusvoiman kehittymisen seurannassa hyppymaton avulla.

Hyppymatolla mitataan ponnistajan ilmalennon kestoa ja muutetaan se ponnistuskorkeudeksi.