Motoriset perustaidot

Tasapainotaidot

Tasapainotaitoihin kuuluu staattinen ja dynaaminen tasapaino. Teknologisista sovelluksista etenkin videointia voidaan käyttää niiden kehittämiseen. Dynaamista tasapainoa vaativan liikesuorituksen näkeminen välittömästi liikesuorituksen jälkeen edistää oman kehon hahmottamiskykyä ja sitä kautta oppimista.

Motorisia perustaitoja kehittävien liikkeiden suoritustekniikat kuvataan ja näytetään oppilaalle tablettitietokoneelta. Ydinkohtia voi korostaa lukuisin eri keinoin sovellusten avulla.

Liikkumistaidot

Liikkumistaitoihin sisältyy liikunnalliset perustaidot ja liikeyhdistelmät. Eri vauhdeilla ja tehoilla juoksemista voidaan harjoitella sykemittarin avulla. Luistelutunneilla voidaan hyödyntää videointia ja nopeustutkaa. Liikeyhdistelmiä harjoiteltaessa videointi ja aiheeseen liittyvät sovellukset tuovat mukavan lisän tunneille.

Action-kameran ja tabletin yhdistelmällä helpotetaan vaativan taidon opettamista ja oppimista – vaikka pinnan alta.

Oppilas näkee suorituksensa viivekuvauksen avulla ilman, että kuvausta täytyy välillä keskeyttää.

Välineen käsittelytaidot

Välineen käsittelytaitoihin kuuluu itsestä poispäin tapahtuvat ja vastaanottavat liikkeet. Erilaisten heitto-, lyönti- ja työntötekniikoiden videointi ja muu analysointi edesauttavat oppimista. Innostava ja edullinen laite, esimerkiksi salibandylaukausten nopeuden mittaamiseen, on laukaisututka.

Suoritustekniikkaa voidaan analysoida tabletilla kuvan ja piirtotyökalun avulla. Kahta suoritusta voidaan verrata keskenään.