Tuntimalleja GPS-paikannukseen 

Suunnistus satelliittipaikannusta hyväksikäyttäen

Tavoite: Oppilas saa tietoa omista reitinvalinnoistaan paikantimen avulla

Toteutus: Ohjeistetaan koko luokka tunnin aluksi paikantimen käyttöön. Paikantimet jaetaan ryhmille tai yksittäisille oppilaille. Jaetaan oppilaille kartat, joihin on merkitty rastit tai reitti. Porrastetaan oppilaiden lähtö yksilöllisen ohjeistamisen mahdollistamiseksi. Oppilaiden/ryhmien palatessa koululle paikantimet puretaan laitteen verkkopalveluun ja keskustellaan reitinvalinnoista.

Arviointi: Oppilaat otetaan vastaan saapumisjärjestyksessä. Laitteet puretaan ja tulokset analysoidaan. Annetaan oppilaalle palautetta reitinvalinnoista.

Korvaava suoritus ilman opettajan valvontaa (esimerkiksi lenkki)

Tavoite: Oppilas motivoituu liikkumaan. Opettaja pystyy kontrolloimaan oppilaiden liikkumista korvaavan suorituksen aikana.

Toteutus: Ohjeistetaan koko luokka/oppilas tunnin aluksi paikantimen käyttöön. Paikantimet jaetaan ryhmille tai yksittäisille oppilaille. Käynnistetään laitteet lenkille lähdettäessä. Oppilaiden/oppilaan palatessa tarkistetaan reitti verkkopalvelussa.

Arviointi: Laitteet puretaan ja tulokset analysoidaan. Annetaan oppilaalle yksilöllinen palaute hänen suorituksestaan ja ohjataan häntä oman kuntotasonsa mukaiseen liikkumiseen.

Vinkki: Sykemittarin käyttö paikantimen lisäksi antaa lisäinformaatiota liikuntasuorituksesta.

Retkeily

Tavoite: Oppilas saa reaaliaikaista palautetta kulkemisestaan maastossa. Oppilas ymmärtää kartan ja paikantimen välisen yhteyden.

Toteutus: Ohjeistetaan oppilas tai ryhmä laitteen käyttöön. Kuljetaan sovittua reittiä karttaa ja paikanninta hyväksikäyttäen.

Arviointi: Tukena itsearvioinnissa, koska laite antaa välittömän palautteen.

Vinkki: Tarkista laitteiden akkujen/paristojen lataus aina ennen käyttöä.

GPS – paikannus suunnistuksessa

Tavoite: Matkan ja nopeuden mittaaminen sekä reitin seuranta kartalta reaaliaikaisesti tai suorituksen jälkeen.

Toteutus: Ohjeistetaan oppilaat paikantimen käyttöön, tulevaan maastoon ja rastitunnisteisiin. Suunnistetaan parisuunnistuksena kartan mukaisesti, jolloin parilla on yksi paikannin mukana. Määritellään reitille maksimiaika. Suorituksen jälkeen puretaan mittarit ja analysoidaan suoritukset.

Arviointi: Annetaan oppilaille palautetta reitinvalinnoista. Kartanlukutaidon kehittymisen ja kunnon kohentumisen myötä kannustetaan omatoimiseen harjoitteluun, aktiivisuuteen ja seurantaan.

GPS – paikannus lenkkikoulussa

Tavoite: Fyysisen kestävyyden kohentaminen harjoittelemalla aerobisella syketasolla ja oikealla vauhdilla.

Toteutus: Ohjeistetaan oppilaat paikantimen ja sykemittarin käyttöön sekä annettuun reittiin. Määritellään suoritusaika.

Arviointi: Mittarit puretaan ja mittaukset analysoidaan. Annetaan oppilaille palautetta tehdystä lenkistä. Kunnon kohentumisen myötä kannustetaan omatoimiseen harjoitteluun, aktiivisuuteen ja seurantaan.

Jalkapallopelissä liikutun matkan mittaaminen satelliittipaikannusta hyväksikäyttäen

Tavoite: Oppilas saa tietoa pelin aikana liikkumastaan matkasta paikantimen avulla. Pienellä alueella liikuttaessa tällä hetkellä markkinoilla olevien laitteiden tarkkuus ei ole kovin suuri.

Toteutus: Ohjeistetaan koko luokka tunnin aluksi paikantimen käyttöön. Paikantimet jaetaan ryhmille tai yksittäisille oppilaille. Käynnistetään laitteet pelin alkaessa. Pelin lopussa laitteet sammutetaan.

Arviointi: Laitteet puretaan ja tulokset analysoidaan. Annetaan oppilaalle palaute hänen liikkumisestaan ja keskustellaan pelipaikkojen vaikutuksesta liikutun matkan pituuteen.

GPS – paikannus oppilaan itsenäisessä harjoituksessa

Tavoite: Oppilas motivoituu liikkumaan. Opettaja saa tietoa oppilaan itsenäisesti tekemästä harjoituksesta.

Toteutus: Ohjeistetaan oppilas paikantimen käyttöön. Sovitaan suoritustapa, matka, rasitustaso ja suoritusaika. Oppilas voi näin toteuttaa eriyttäen/poikkeavin järjestelyin tuntisuunnitelmasta poikkeavat suoritukset. Harjoituksen jälkeen mittari puretaan ja suoritus analysoidaan.

Arviointi: Analysoidaan suoritus ja annetaan siitä palautetta oppilaalle. Aktiivisuuden ja kunnon kohentumisen myötä kannustetaan omatoimiseen harjoitteluun, aktiivisuuteen ja seurantaan.