Liikunnanopetuksen arviointi

Liikunnanopetuksen arviointiin teknologia tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia. Ohessa on Excel-sovelluksella toteutettu esimerkki arviointityökalusta, joka on vapaasti käytettävissä ja muokattavissa. Ohjeet työkalun käyttöön löytyvät ensimmäisen välilehden alareunasta rullaamalla sivua alaspäin.

Arviointityökalu (xsl)

Liikunnanopetukseen liittyvät kyselylomakkeet tai itsearvioinnit voi helposti toteuttaa verkossa Google Drive -lomakkeella. Vastaukset tallentuvat jäsentyneinä laskentataulukkoon. Vastauksista tallentuu myös erilaisia kaavioita esimerkiksi vanhempainilloissa käytettäviksi. Kyselylomakkeen voi lähettää esimerkiksi huoltajille, jolloin he yhdessä lapsen tai nuoren kanssa täyttävät lomakkeen.

Liikuntakysely (Google Drive)
Liikuntakyselyn vastaukset (Google Drive)