Sykkeenmittaus 

Sykemittareita on käytetty osana liikunnanopetusta jo noin 30 vuotta, eli niin kauan kun laitteita on ollut olemassa. Nykyisin on olemassa myös koululiikuntaan erikseen suunniteltuja sykkeenmittausjärjestelmiä. Sykemittariopetuksen alkuun pääsee jo parilla laitteella, mutta koska liikuntasuoritus on aina yksilöllinen, parhaimmillaan opetus toimii silloin kun mahdollisimman monella opiskelijalla on sykemittari käytössään. Teknologia liikunnanopetuksessa  -hankkeessa sykemittareiden hyödyllisyys opetuksessa tuli esille liikunta-aktiivisuuden ja motivaation lisääntymisenä ja erityisesti oppilaiden yksilöllisyyttä lisäävänä tekijänä.

Lasten ja nuorten erot toimintakyvyssä ovat lisääntyneet ja huonokuntoisten suhteellinen osuus on lisääntynyt. Sykemittareiden avulla heikomman kestävyyden omaavat oppilaat voivat liikkua juuri itselleen sopivalla rasitustasolla ja samalla opettajan on helpompi arvioida jokaisen yksilön liikuntasuorituksia heidän todellisen yrittämisen perusteella.

Sykkeen mittaamismenetelmät

Sykkeen palpaatiomittaus

Sykkeen mittaaminen voidaan yksikertaisimmillaan suorittaa manuaalisesti laskemalla sykäysten lukumäärä minuutissa. Mittaus voidaan suorittaa esimerkiksi asettamalla etu- ja keskisormi kevyesti ranteen peukalonpuoleiselle sisäsivulle ja laskea rannevaltimosta tuntuvien pulssien määrä esim. 15 sekunnin ajan. Saatu luku kerrotaan neljällä, jolloin saadaan tietää lyöntien määrä minuutissa.

Liikunnassa tunnustelemalla mitattu pulssi on suhteellisen epätarkka, koska se usein mitataan rasituksen päätyttyä ja se on herkkä ajoitus- ja laskuvirheille. Virhe on sitä suurempi, mitä korkeampi syke on, ja yleensä tunnustelemalla saadaan todellista sykettä alempi lukema. Syke ehtii helposti myös laskea useita lyöntejä mittaamisen aikana. Palpaatiomittaus on kuitenkin käyttökelpoinen menetelmä tutustuttaessa pulssin vaihteluun erilaisissa tilanteissa ja suuntaa antavana tietona rasitustasosta.

Sykemittarit

Nykyaikainen sykemittari koostuu rintakehälle asetettavasta lähettimestä, lähettimen kiinnitysvyöstä ja ranteessa pidettävästä vastaanottimesta. Sykemittarit välittävät sydämen sykkeen langattomasti ja hyvälaatuisissa laitteissa mittaus on EKG-tarkka. Lähetin sisältää kaksi elektrodia, jotka poimivat sydämen lyönnin aiheuttamat sähköiset signaalit iholta ja siirtävät sykkeen langattomasti rannevastaanottimeen sähkömagneettista kenttää hyväksikäyttäen. Sydämen syke näkyy koko ajan rannevastaanottimen näytössä. Sykkeenmittauksen ohella laitteesta ja lisävarusteista riippuen sykemittareilla voidaan mitata myös energiankulutusta, matkaa, nopeutta jne.

Sykkeenmittauksen tuomat hyödyt liikunnanopetuksessa

Tutkimusten mukaan lasten ja nuorten kestävyys on viime vuosina eniten heikentynyt kuntokykyjen (kestävyys, nopeus, notkeus ja voima) osa-alue.  Sykemittareiden avulla oppilaita voidaan havainnollisemmin opettaa ja innostaa liikkumaan itselleen sopivalla rasitustasolla. Usein etenkin heikon toimintakyvyn omaavat lapset liikkuvat liian korkealla rasitustasolla jolloin nautinto liikunnasta jää saamatta. Teknologia myös kiinnostaa useita lapsia ja nuoria, joten sykemittarin toiminta ja sen antama informaatio motivoivat heitä liikkumaan. Opetuksessa voi käyttää samalla hyödyksi esimerkiksi sykkeen mittaamiseen liittyviä verkkopalveluja.

Sykemittareiden opetuskäyttö

Ennen varsinaisen sykemittariopetuksen aloittamista opettajan kannattaa perehtyä sykkeeseen liittyviin perusasioihin ja käyttämäänsä sykemittariin. Laitteeseen voi tutustua käyttämällä sitä joitakin kertoja omassa liikuntasuorituksessaan, jotta laitteen ominaisuudet ja toiminnot tulevat tutuiksi. Harjoitteluun ja sykkeeseen liittyviä perusasioita löytyy näillä sivuilla olevasta ”perusasioita sykkeenmittauksesta”-linkistä  sekä  ”Laatua Liikuntakasvatukseen”- sivuilta ja myös esimerkiksi sykemittarivalmistajien verkkosivuilta.

Perustietoa sykkeenmittauksesta
Tuntimalleja sykkeenmittaukseen