Videointi opetuksessa

Opetuksen videoinnilla tarkoitetaan liikkuvan kuvan tallentamista erilaisiin opetustarkoituksiin. Sen avulla voidaan esimerkiksi antaa palautetta opiskelijan suorituksesta, tuottaa opetusmateriaalia ja ohjata opiskelijoita itsearviointiin sekä vertaisarviointiin.

Videointi on nykyaikainen ja oppilaslähtöinen tapa tallentaa ja toistaa suorituksia. Videon antama välitön palaute suorituksesta tukee oppilaan motorista oppimista. Peleissä videointi auttaa pelikäsityksen ja -taktiikan hahmottamista.

Videokameran valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota kameran käyttötarkoitukseen, käyttöasteeseen ja käytön helppouteen. Kiintolevyllä varustetut kamerat soveltuvat monenlaiseen tarkoitukseen suuren tallennuskapasiteettinsa vuoksi. Videotiedostojen siirtäminen/toistaminen kiintolevyltä on selvästi helpompaa kuin siirrettävistä tallennuslaitteista (DVD-levy, muistikortti, nauha). Kannattaa muistaa, että myös digikameran videotoiminnolla saa hyvää materiaalia etenkin liikuntasaliolosuhteissa.

Videon voi toistaa kameran omalla näytöllä, kannettavalla tietokoneella, televisioruudulla tai dataprojektorilla. Suurempaa kuvaa tarvitaan yleensä ryhmän kanssa toimiessa.
Hyvä vaihtoehto on erityinen AV-vaunu, joka sisältää tv-näytön ja dataprojektorin.

Kuvaustapahtuma kannattaa suunnitella etukäteen. Jalustan käyttö on suositeltavaa aina kun se vain on mahdollista. Videokuvaamista kannattaa käyttää opetustuokioittain, kokonaisten oppituntien kuvaaminen ei ole mielekästä. Kuvaajana voi toimia myös oppilas, jolloin kuvaaminen ei sido opettajaa pois opetustapahtumasta.

Videon avulla voidaan tuottaa myös käyttökelpoista opetusmateriaalia liikunnanopetukseen. Erilaisista lajisuorituksista kehittelyineen voidaan tehdä esimerkiksi opetusvideoita, joista oppilaat pystyvät hahmottamaan kokonaissuorituksen ja sen vaatimat ydinkohdat.

Tuntimalleja videointiin