Tuntimalleja videointiin

Videointi taidon opettamisessa

Tavoite: Oppilas saa palautteen suorituksestaan videokuvana ja muuttaa toimintaansa haluttuun suuntaan.

Toteutus: Taidon opettaminen liikuntasuorituksessa (esimerkiksi telinevoimistelussa, yleisurheilussa, pallopelien lajiteknisissä suorituksissa). Kuvataan jalustalta suoritukseen nähden parhaasta suunnasta. Kuvaussuunnassa kannattaa huomioida myös tausta. Ohjataan oppilaat kuvaamaan toisiaan ja annetaan palaute suorittajalle välittömästi suorituksen jälkeen. Pyritään kuvaamaan useampi suoritus oppilaalta ja havainnoimaan muutos hänen toiminnassaan palautteen jälkeen.

Arviointi: Analysoidaan videokuvaa oppilaan kanssa ja ohjataan oikeaan suoritukseen. Ohjataan oppilasta havaitsemaan muutos omassa suorituksessa videokuvassa.

Videointi palloilutunnilla

Tavoite: Oppilas ymmärtää pelin peliajatuksen

Toteutus: Kuvataan ryhmää pelaamassa pallopeliä (salibandya, koripalloa, jalkapalloa) ilman erityistä ohjeistamista. Pohditaan videokuvan perusteella toteutuuko peliajatus ja pelaajien roolitus. Usein peli on ”kasaantunut” pallon ympärille. Ohjataan pelaamista joukkuepelaamisen suuntaan. Kuvataan ryhmää pelaamassa ohjeistamisen jälkeen. Verrataan tapahtunutta muutosta pelissä.

Arviointi: Oppilas arvioi peliajatuksen toteutumista ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa joukkueen osana näkemänsä perusteella.

Videointi työturvallisuus ja työergonomian oppitunnilla (erityisesti ammatillisessa koulutuksessa)

Tavoite: Oman ammattialan työtehtävien riski- ja vaaratekijöiden tunnistaminen sekä toimintatapojen muutos kyseisissä tilanteissa.

Toteutus: Videointi alustetaan ammattialan ergonomia- tai työturvallisuusluennolla. Oppilaat valitsevat videoitavaksi jonkin oman ammattialansa tyypillisen työtehtävän tehtäväksi esimerkiksi työsalissa. Työsuoritus videoidaan, jonka jälkeen video katsotaan ja oppilaat poimivat itse ongelma- ja riskitekijöitä suorituksesta. Video katsotaan uudelleen, jolloin ohjeistetaan ja annetaan vinkkejä kohdista, joihin on syytä kiinnittää huomiota. Arvioidaan yhdessä, mitkä ovat ongelma- ja riskitekijöitä sekä pohditaan, miten ne voitaisiin välttää. Harjoitellaan paremmat mallit työsuorituksen tekemiseen.

Arviointi: Riski- ja vaaratekijöiden tunnistaminen ja toiminnan muuttaminen tarvittaessa turvallisemmaksi ja terveellisemmäksi.

Materiaalin tuottaminen taidon opetukseen

Tavoite: Oppilaat analysoivat taitosuorituksen ydinkohtia ja harjoittelevat kehittelyjen avulla kokonaissuoritusta.

Tehtävä: Oppilaille on annettu esimerkiksi kirjallisesti jonkun taitosuorituksen kehittelyharjoitteita, ydinkohtia ja kokonaissuoritus. Oppilaat kuvaavat kehittelyvaiheet ja kokonaissuorituksen jonkun oppilaan tekeminä. Materiaalin tuottamisessa voidaan videoida myös esimerkiksi lajin harrastajaa.

Arviointi: Suorituksen ydinkohtien hahmottaminen, kehittelyjen harjoittelu ja kokonaissuorituksen tekeminen.