Terveysliikunta

Terveysliikunta - terveyttä edistävä liikunta - on käsite, joka on yleistynyt kielenkäytössä vasta viimeisten vuosien aikana. Kansanterveydellistä tavoitetta - väestön terveyden edistämistä - palvellaan liikunnan keinoin. 

Koko elämän jatkuva liikunnanharrastus onkin eräs liikuntakasvatuksen ja terveysliikunnan päätavoitteista.

Näyttöön perustuva tutkimustieto on antanut vahvan tietopohjan perustella liikunnan, liikkumisen  ja fyysisen aktiivisuuden merkitystä terveyden edistäjänä. Terveysliikunnalla pyritään vaikuttamaan terveyden edellytyksiin. Terveyden ylläpitämiseksi on laadittu liikuntasuosituksia ja liikuntaa käytetään hoitokeinona joissakin sairauksissa.

Terveysliikunta tarjoaa tarkoituksenmukaisia menettelytapoja esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja opiskelijoiden liikunnan opetukseen. Oma tärkeä tehtävänsä terveysliikunnalla on ammatillisen koulutuksen eri asteilla. Kaikilla aloilla, joissa tarvitaan terveysliikunnan suunnittelu-, ohjaus- ja neuvontataitoja, opetukseen tulisi kuulua terveysliikunnan ammatillista opetusta.

Eri koulutusasteiden liikunnan ainesivuilta löydät lisämateriaalia ja linkkejä. 

Teksti: Tuula Segercrantz | Kuva: Suomen Latu |