Asiakirjat

Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 (pdf)
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:10

Muutosta liikkeellä! -toimeenpanosuunnitelma 2014 (pdf)
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön toimeenpanosuunnitelma 1.12.2014

Terveysliikunnan paikalliset suositukset. Sosiaali- ja terveysministeriö. Julkaisuja 2000:1.

Terveyttä edistävän liikunnan kehittämistoimikunnan mietintö (pdf)
– Sosiaali- ja terveysministeriö. Komiteanmietintö 2001:12.

Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi.
Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2002:2.

Terveysliikunnan opetuksen kehittämishaasteet. Selvitys terveysliikunnan määrittelystä, asemasta, opetuksesta, osaamisesta ja kehittämisestä sosiaali-, terveys-, liikunta- ja nuorisoalan koulutuksessa ammattikorkeakouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.
Tiihonen, A. & Lukka, S. 2004. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki.

Terveysliikunnan ammatillisen opetuksen kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa - työryhmän raportti (pdf)
Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunta/ Koulutustyöryhmä (2004)