Verkkomateriaaleja opetukseen

Kuntodoping-opetusmateriaalit
Dopinglinkki on tuottanut kattavan Kuntodoping-opetusmateriaalin ja valmiit tuntisuunnitelmat yläasteen ja toisen asteen terveystiedon opetukseen.

Vesisankarit-logoVesisankarit-käsikirja
Vesisankarit-hanke innostaa koululaisia harjoittelemaan vesillä liikkumisen taitoja monipuolisesti eri vuoden aikoina. Tärkeimpänä tavoitteena on kannustaa koululaisia hankkimaan taidot turvalliseen vesillä liikkumiseen. Vesisankarit-käsikirja tarjoaa opettajalle mahdollisuuden käsitellä vesiteemaa eri luokka-asteilla ja eri oppiaineissa. Käsikirjan tehtävät on suunniteltu toteutettavaksi luokkahuoneessa, salissa, koulun pihassa tai lähiympäristössä.

Valmennustaito.info-sivustosta virikkeitä liikunnanopetukseen
Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella rakennettu www.valmennustaito.info –sivusto on kaikille avoin kokonaisuus, joka sisältää laajan teoriapaketin liikuntataitojen oppimisesta sekä liikunnallisten perustaitojen videokirjaston.

Reilusti Rioon -teemavuosi (sport.fi)
Koulut voivat valita itselleen parhaimman toteutustavan yhdestä teemapäivästä isompiin opintokokonaisuuksiin. Teemavuoden ensimmäinen julkaisu, Ystävyys - Friendship on luettavissa ja ladattavissa myös ruotsinkielisenä. Ilmoittautumalla mukaan teemavuoteen ryhmä saa mm. diplomit sekä kohdennettua tietoa teemavuoteen liittyvistä asioista, kuten koulutuksista sekä julkaisujen julkaisuajankohdista.
Reilusti Rioon -teemavuosi toteutetaan yhdessä Paralympiakomitean, Valon, Liikunnan aluejärjestöjen sekä Liikkuvien koulujen ja Urheiluopistojen Yhdistyksen kanssa.

Kunnon kulttuuriympäristöt –oppimateriaali
Kunnon kulttuuriympäristöt – oppimateriaalin teemana on liikunta- ja urheiluympäristöt, joihin tutustutaan muun muassa suunnistamalla ja geokätköilemällä. Oppimateriaalin on valmistanut Suomen Kulttuurikasvatusseura, ja sen avulla voit hyödyntää liikunta- ja urheiluympäristöä oppimisympäristönä myös omassa oppiaineessasi!

Fit For the Future -liikuntaopas alakouluille (pdf)
Opas on toteutettu Opetushallituksen ja Oulun kaupungin rahoittaman oppimisympäristöjen kehittämishankkeen yhteydessä vuosina 2008–2010. Hankkeen toteuttivat Kaukovainion koulun liikuntaluokkien oppilaat ja opettajat.
Oppaassa on vinkkejä mm. liikunnan harrastamisesta sekä ravinnon ja levon merkityksestä hyvinvoinnille. Oppaassa on myös liikuntapäiväkirja, jonka avulla oppilas voi suunnitella ja seurata omaa liikuntaharrastustaan. Materiaali on vapaasti käytettävissä ja monistettavissa opetuskäyttöön ja liikuntapäiväkirjasta voi tehdä omia versioita.
Lisätietoja hankkeesta:

Laatua liikuntakasvatukseen – opetusmateriaaleja eri lajeista (EDU.fi)
Sivuilta löydät aktivoivia harjoitteita ja opetusvinkkejä eri liikuntalajeihin. Lajisivut on tehty yhteistyössä eri lajien asiantuntijatahojen kanssa.

Suomen Vanhempainliitto - Perheliikunta
Sivuilta löytyy muun muassasuositumpia leikkejä kautta aikojen sekä myös lauluja, loruja ja liikkumismuistoja
Leikkejä ja liikuntamuotoja (pdf)

MOTO-TAITURIKSI - virikkeitä lasten ja perheiden liikuntaan (pdf)
Suomen Mielenterveysseuran Perheliikunnan koordinointi -hanke pyrkii lisäämään perheiden yhdessäoloa ja hyvinvointia. Hankkeessa valmistettu MOTO-TAITURIKSI materiaali antaa vinkkejä ja virikkeitä 4–12-vuotiaiden lasten perheliikuntaan. Oppaan käytännön harjoitukset pyrkivät tukemaan ja edistämään lapsen havaintomotorisia taitoja, motorisia perustaitoja, liikunnallista aktiivisuutta sekä vanhemman ja lapsen yhdessä tekemistä.

Suunnittelen liikuntaa -palvelu
Palvelu on tarkoitettu kaikille lasten liikunnan ohjaajille ja valmentajille. Sivuilta löytyy satoja liikuntatehtäviä 4–12-vuotiaille. Materiaalit on tuotettu yhteistyössä lasten liikunnan asiantuntijoiden ja käytännön työtä tekevien lasten ohjaajien ja valmentajien kanssa. Julkaisija: Nuori Suomi

Wellou
Wellou.fi on ympäristö terveellisten elämäntapojen kulmakivien opettamiseen ja oppimiseen 6–12-vuotiaille. Palvelu tarjoaa kattavan opetusaineiston ruoka- ja ravitsemus- sekä liikunta- ja lepoaihealueista. Palvelun avulla lapsi oppii tekemään itseään koskevia terveyttä edistäviä valintoja ja muodostamaan terveellisiä arkirutiineja, kuten valitsemaan oikeanlaisen välipalan.

Turvanetti (EDU.fi)
Tietoa yksilön, yhteiskunnan ja koulun turvallisuudesta sekä ohjeita kriisitilanteissa toimimiseen.

Liikunnan kansainvälisyyskasvatus
Tietoa ja opetusharjoitteita kansainvälisyyskasvatukseen.
- Liikunnan kehitysyhteistyö LiiKE ry ja Opetusministeriön liikuntayksikkö

Valhalla
Portaali kertoo, mitä arkkitehtuurin ja muotoilun, kuvataiteiden, tanssin ja teatterin, monikulttuurisuuden, elokuvan ja median, tutkimuksen ja koulutuksen, leikin ja liikunnan sekä kirjallisuuden ja musiikin alueella tapahtuu Pohjolassa. Sivustolta löytyy mm. uutisia, tapahtumia, festivaaleja, näyttelyjä ja kilpailuja. Valhalla on pääasiassa suunnattu aikuisille, jotka työskentelevät lasten- ja nuortenkulttuurin parissa. Pohjoismaiden ministerineuvosto