Olympiakasvatus

Kreikan Ateena oli kesäolympialaisten isäntäkaupunki vuonna 2004. Seuraavassa Kreikan olympiakasvatusohjelman ideoita käytettäväksi opettajille niin liikunnan opetuksessa kuin muissakin oppiaineissa:


1. Antiikin olympialaisten kilpailulajit
2. Olympialajit
3. Ateena 2004 – kaikki tiet vievät Kreikkaan
4. Yhteistyöleikki ja olympialippu
5. Triatlon (kolmiottelu)
6. Sulkapallo
7. Olympiaurheiluvälineiden valmistus
8. Olympia- ja urheiluteeman mukaiset ryhmätyöprojektit
9. Olympiaperiaatteet
10. 'Reilu peli' -juliste
11. 'Ystävyys ja urheilu'
12. Urheilu ja vammaisuus
13. Yhden käden koripallo


Suosittelemme lämpimästi tutustumaan myös Suomen Olympia-Akatemian olympiakasvatusmateriaaleihin.

1. Antiikin olympialaisten kilpailulajit

Jaa oppilaat kahteen joukkueeseen (A ja B), ja anna kullekin oppilaalle oma numero (1, 2, 3, 4 jne). Joukkueet asettuvat riviin kumpikin omalle viivalleen toisiaan vastaan, noin kymmenen metrin päähän toisistaan. Aseta joukkueiden väliin oppilaiden valmistamat urheiluvälineet (keihäät, kiekot, käsipainot). Kun annat käskyn (= lajin nimi sekä jokin numero), ne oppilaat joilla on ko. numero juoksevat hakemaan välineen, mikäli sitä tarvitaan lajissa, ja tekevät suorituksen. Ensimmäinen oppilas joka valitsee oikean välineen ja tekee suorituksen tuo joukkueelleen pisteen. Oppilaat jotka ehtivät ensin paikalle mutta valitsevat väärän välineen tai tekevät väärän lajisuorituksen aiheuttavat joukkueelleen pisteen menetyksen.

Jatkossa jäljellä olevat välineet (pallot, mailat tms.) pannaan taas joukkueiden puoleen väliin ja peli alkaa alusta, mutta tällä kertaa hieman eri tavalla. Komennot eivät tällä kertaa viittaa vain nykyaikaisiin vaan myös muinaisiin olympialajeihin. Pisteen saadakseen on ensimmäisen oppilaan joka valitsee oikean välineen tai tekee oikean lajisuoritukseen kerrottava mitä yhtäläisyyksiä tai eroja on lajin muinaisen ja nykyaikaisen version välillä.

Pelin voittaja on se joukkue, joka saa eniten pisteitä.


2. Olympialajit

Pyydä oppilaita esittämään pantomiimina tuntemiaan olympialajeja samalla kun he kuuntelevat nauhalta musiikkia. Lapset voivat matkia joko mitä tahansa haluamaansa lajia tai opettajan valitsemaa lajia. Kun musiikki loppuu, lapset jäävät seisomaan paikoilleen. He voivat käyttää apunaan välineitä, esim. renkaita, isoja palloja, esteitä tai pieniä palloja. Tauon aikana pyydä oppilaita kertomaan mitä lajia vierustoveri esitti.

Käytä seuraavassa harjoituksessa koripallokentän kolmea ympyrää, tai muodosta muuten saliin kolme ympyrää. Selitä oppilaille että kussakin ympyrässä harrastetaan eri ryhmiin kuuluvia lajeja (esim. alppilajit, vesiurheilulajit ja pallopelit). Merkin saatuaan oppilaat valitsevat ympyrän ja esittävät jotain ryhmään kuuluvaa lajia. Pyydä lapsia esittämään vuorollaan kaikkien ryhmien lajeja.

3. Ateena 2004 – kaikki tiet vievät Kreikkaan

Oppilaat valitsevat joka mantereelta yhden tai kaksi maata, jotka osallistuvat vuoden 2004 olympialaisiin. Kaikista valituista maista:

 • piirretään kartta, johon merkitään pääkaupunki ja muut tärkeät kaupungit
 • piirretään maan lippu
 • tarkistetaan etäisyystaulukosta kuinka kaukana maan pääkaupunki sijaitsee Ateenasta

Oppilaat leikkaavat pahvista viisi olympiarengasta ja kiinnittävät ne olympiakasvatuksessa käytetylle taululle tai seinälle samassa järjestyksessä kuin ne ovat olympiakisojen tunnuksessa. Renkaiden alapuolelle kiinnitetään Kreikan kartta. Tämän jälkeen oppilaat asettavat tekemänsä maan/maitten kartat ja liput asianomaista mannerta kuvaavan renkaan sisään. Tämän jälkeen yhdistetään maan pääkaupunki Ateenaan paperisuikaleella, johon liimataan pieniä pahvilentokoneita joista käy ilmi lentoreitti (esim. Beijing-Ateena) ja matkan pituus kilometreinä.


4. Yhteistyöleikki ja olympialippu


Tämä leikki voidaan toteuttaa ulkoleikkinä, koulun voimistelusalissa tai vaikkapa luokassa. Kerro ensin oppilaille yleisesti erilaisista symboleista (liput, ristit, joukkueiden tunnukset jne). Näytä sitten oppilaille olympiakisojen lippua ja kysy mitä se tarkoittaa (anna pari minuuttia miettimisaikaa). Sitten oppilaat jaetaan salin keskellä kahteen joukkueeseen (kahteen riviin). Salin reunalle oppilaita vastapäätä pannaan jokaista 1. joukkueen oppilasta varten vihko ja jokaista 2. joukkueen oppilasta varten kynä. Merkin saatuaan oppilaiden tulee tuoda vihkot ja kynät niin nopeasti kuin mahdollista keskelle salia, jossa opettaja seisoo.

Kun oppilaat ovat palauttaneet vihkot ja kynät alkuperäisille paikoilleen, pane aina yksi oppilas molemmista joukkueista renkaisiin ja käske heitä tuomaan merkin saatuaan vihkot ja kynät sinulle niin nopeasti kuin mahdollista, ilman että he astuvat ulos renkaista.

Jos oppilaat kiskovat toisiaan jonkin aikaa sinne tänne saamatta mitään aikaan, pysäytä leikki ja kerro heille mitä heidän pitäisi tehdä ja miten he voivat toimia yhteistyössä, niin että jokainen pari voi tuoda opettajalle vihkon ja kynän mahdollisimman nopeasti. Oppilaiden on toimittava yhteistyössä ja juostava yhdessä, ensin yhteen suuntaan hakemaan vihkoa, ja sitten toiseen suuntaan hakemaan kynää, ja tuoda ne yhdessä opettajalle.

Toista leikki pari kolme kertaa kunnes kaikki oppilaat tekevät yhteistyötä ja toimivat oikein. Jos jotkut oppilaat toimivat toivotulla tavalla yhteistyössä, anna heidän kehittää suoritusta edelleen, ja kannusta oppilaita seuraamaan yhteistyössä toimivien luokkatovereiden esimerkkiä. Leikin lopuksi näytä lapsille uudestaan lippu jossa on viisi rengasta, ja selitä että kukin rengas kuvaa yhtä mannerta. Korosta että olympiakisojen onnistumiseen tarvitaan kansojen yhteistyötä – aivan kuten lasten äskeisessä leikissä. Päätteeksi pyydä lapsia muodostamaan olympialipun renkaat.


5. Triatlon (kolmiottelu)

Luokan oppilaat jaetaan neljään ryhmään (A, B, C, ja D). Anna A, B ja C-ryhmän oppilaille esitelehtiset ja selitä, että heidän tulee etsiä niistä triatlonlajeja esittävät kuvat. Kun he ovat leikanneet oikeat kuvat, pyydä heitä ryhmittelemään kuvat lajien mukaan ja vaihtamaan sitten kuvia muitten joukkueiden kanssa niin, että kullakin ryhmällä on yhden lajin kuvia:

 • A-ryhmä: uintikuvia (järvi tai meri)
 • B-ryhmä: pyöräilykuvia (avointa maisemaa)
 • C-ryhmä: juoksevien urheilijoiden kuvia (ulkokuvia)

Pyydä sitten oppilaita järjestelemään kuvat lajeittain pahvialustoille. Työt kootaan niin, että kun lapset ovat kiinnittäneet kaikki kuvat paikoilleen on tuloksena triatlonlajeja kuvaava kollaasi.

 • D-ryhmä kokoaa omaan seinätyöhönsä seuraavat tiedot:
  - lajin lyhyt historiikki
  - lajin pääsäännöt
  - triatlonkisan suorituspaikka vuoden 2004 kisoissa
  - Sydneyn kisoissa triatlonissa menestyneet urheilijat

Oppilaiden ryhmätyöt voidaan panna esille koulun “olympianurkkaan” tai muuhun sopivaan paikkaan siinä järjestyksessä kun lajit suoritetaan. Ensimmäinen ryhmätyö sisältää yleistiedot lajista. Tällä tavoin koko koulun oppilaat saavat tietoa triatlonista.


6. Sulkapallo

Oppitunnin ensimmäisten 10 min aikana oppilaille näytetään 3 min pätkä olympiaurheiluvideolta ja käydään läpi lajin pääpiirteet ja tärkeimmät säännöt. Sitten oppilaat viedään ulos tutustumaan pelin perusasioihin.

1. harjoitus: anna kaikille oppilaille maila ja näytä miten sitä pidellään oikealla tavalla. Puhalla ilmapallo lentopallon kokoiseksi tai vähän pienemmäksi ja pyydä oppilaita lyömään sitä kukin vuorollaan, pitäen mailaa aluksi vyötärön alapuolella ja heilauttaen sitä sitten pään yli. Ilmapallon hidas liike auttaa oppilaita tutustumaan mailan liikkeisiin. Harjoitus antaa myös avaruuden tajua ja oppilaat saavat käsityksen siitä miten ranteen, mailan varren ja lavan tulisi liikkua.

2. harjoitus: tunnin viimeisen kymmenminuuttisen ajaksi oppilaat jaetaan pareihin pelaamaan omaan tahtiin (oppilaat lyövät sulkapalloa vuorotellen) eri puolilla pelikenttää/salia. Oppilaiden liikkumisalaa ei rajoiteta. Tällä tavoin oppilaat oppivat käsittelemään mailaa ja sulkapalloa.

Seuraavaksi siirrytään lentopallokentälle (jos sellainen on käytettävissä) tai paikkaan joka voi toimia sulkapallokenttänä. Järjestä pieni sulkapalloturnaus, ilman että pelissä noudatetaan tarkasti varsinaisia sääntöjä. Varmista että kaikki oppilaat osallistuvat peliin 3-4 pelaajan ryhmissä, vaikka oikeassa pelissä säännöt ovat toisenlaiset. Sääntöjen oppimisen sijaan on tavoitteena, että lapset saavat nauttia pelistä.


7. Olympiaurheiluvälineiden valmistus

Käytä 5-8 min oppitunnista siihen, että näytät oppilaille kuvia antiikin ajan maljakoista, joissa on kuvia muinaisten olympialaisten urheilulajeista. Kuvaa lyhyesti muinaisten urheilijoitten käyttämiä urheiluvälineitä ja anna lasten valita minkä välineen he mieluiten haluaisivat tehdä ja mitä materiaalia he käyttäisivät. Helpoin tapa tehdä keihäs on neuvoa oppilaita käyttämään puukeppejä (esim. harjanvarsi) tai ohuita muoviputkia, jotka voidaan täyttää kipsillä tms. Keihäät voidaan sitten päällystää paperilla tai maalata.

Oppilaat voivat käyttää myös savea, kipsiä, puuta sekä tukevaa pahvia (käsipainot tai kiekko).

Anna oppilaille tiedot muinaisten urheilijoitten käyttämän kiekon koosta (mukaanlukien kiekon halkaisijan ja painon vaihtelut) ja eri muotoisista käsipainoista (soikea, pyöreä jne).

Valmiiden töitten tulee antaa kuivua hitaasti ja ne tulee hioa hiekkapaperilla. Kun ne on maalattu (tempera- tai muovivärein) ne tulisi vielä lakata etteivät ne menetä kiiltoaan.

Lasten valmistamia välineitä voidaan käyttää liikuntatunneilla olympiateeman aikana, tai ne voidaan asettaa näytteille koulun olympiatapahtumaan.


8. Olympia- ja urheiluteeman mukaiset ryhmätyöprojektit

Käytä tunnista 5-8 minuuttia yhteiseen pohdintaan, jonka tuloksena oppilaat saavat ehdottaa mieleisiään ideoita ryhmätöiksi, joita voitaisiin esitellä muille oppilaille tai panna esille koulun yhteisessä tilaisuudessa.

Anna oppilaiden tehdä omia ehdotuksia, mutta opettajakin voi tehdä ehdotuksia, esim.

 • etsitään kreikkalaisten ja muunmaalaisten taiteilijoiden töitä, joiden innoituksena on toiminut urheilu ja olympialaiset, ja tehdään niistä jäljennöksiä
 • kootaan urheiluaiheisten pila- ja sarjakuvien kokoelma, joko sanoma- ja aikakauslehdistä tai oppilaitten omista töistä
 • kootaan näytteille aiempien olympialaisten julisteita
 • kootaan valokuvaesitys aiempien olympialaisten muistoesineistä (soihdut, maskotit, postimerkit, juhlarahat, pinssit jne).
 • kuva (esim. juokseva urheilija) jonka tekemiseen käytetään lehtien urheilusivuilta leikattua materiaalia
 • opaskirjanen, jossa on tietoa eri olympialajien suorituspaikoista

Oppilaitten lopullisista valinnoista riippuen lapset jaetaan pieniin ryhmiin ja heille annetaan 3-4 viikkoa aikaa saada työt valmiiksi. Kannusta lapsia työskentelemään yhdessä, vaihtamaan ideoita ja aineistoa. Joillekin voidaan antaa tehtäväksi valmistaa kannet toisten ryhmien töihin tai laatia niihin sisällysluettelot.


9. Olympiaperiaatteet


Kysy lapsilta tietävätkö he mitä ovat olympiaperiaatteet. Valmistaudu täydentämään heidän vastauksiaan seuraavilla seikoilla: itsekuri, pyrkimys tehdä parhaansa, kaikkien yhtäläinen osanotto, kehon ja mielen tasapainoinen kehitys, sekä esimerkin noudattaminen.

Sano tämän jälkeen oppilaille että nyt leikitään hauskaa leikkiä, ja kerro mitä siinä tehdään. Leikin nimi on “käsi käteen”. Pyydä oppilaita hajaantumaan niin, etteivät he yllä koskettamaan toisiaan. Käske heitä sulkemaan silmät ja kehota heitä kävelemään kohti huoneen keskustaa kädet eteen ojennettuna. Kun oppilas koskettaa jonkun toisen kättä, hänen pitää tarttua siihen lujasti; oppilaat jatkavat sitten matkaa yhdessä, tavoitelleen vapaalla kädellään muitten käsiä, pitäen toisella kädellä parista kiinni. Leikin aikana opettaja valvoo, että lapset pitävät silmät suljettuina. Lopuksi, kun kaikki pitävät toisiaan kädestä kiinni, lapset saavat avaa silmänsä, jolloin he näkevät millainen umpisolmu leikin tuloksena on syntynyt. Pyydä heitä vielä muodostamaan ympyrä päästämättä käsien otetta irti.

Heti kun lapset ovat muodostaneet ympyrän, käykää uudelleen olympiaperiaatteet läpi lyhyesti. Lasten tulisi nyt pystyä kertomaan mitä näistä periaatteista he juuri sovelsivat ja millä tavalla (esim. oppilas voi todeta itsekurin kohdalla, että “Kun olin vähällä päästää irti kaverin kädestä jotta saisin solmun aukaistua, pidinkin otteeni ja niin sitten lopulta keksittiin miten solmu saadaan selvitettyä”). Lopuksi oppilaat voivat kertoa muista tilanteista (koulussa, kotona, urheilussa, harrastuksissa jne.) joissa näitä periaatteita voidaan soveltaa.


10. 'Reilu peli' -juliste


Palauta oppilaitten mieliin reilun pelin viisi sääntöä:

 • kunnioita pelin sääntöjä
 • kunnioita tuomareiden ratkaisuja
 • kunnioita vastustajaa
 • kunnioita omaa joukkuetta
 • kunnioita katsojia

Anna ryhmille tehtäväksi koota materiaalia (tekstiä ja kuvia) sanoma-ja aikakauslehdistä, muista tiedotusvälineistä ja Internetistä parin, kolmen viikon ajan (tai niin kauan kuin moraalisen kehityksen opetusjakso kestää). Materiaalin tulisi liittyä innostaviin urheilusuorituksiin tänä aikana missä tahansa lajissa eri puolilla maailmaa.

Oppilaat kokoavat sitten materiaalin seinätaululle, ja kuvitettuaan sen valokuvin, maalauksin tai piirroksin he voivat asettaa sen näytteille koulun yhteiseen tapahtumaan. Samaan aikaan anna yhdelle ryhmälle tehtäväksi koota materiaalia epäreiluista (tai väkivaltaisista) tapauksista urheilussa. Hekin voivat asettaa työnsä tulokset näytteille, sopivin satiirisin kommentein varustettuna.


11. 'Ystävyys ja urheilu'

Kerro oppilaille että urheilu voi olla ystävyyden alku. Kysy tietävätkö he tästä käytännön esimerkkejä (esim. Melissanidis, joka omisti yhden mitaleistaan turkkilaiselle urheilijaystävälleen, joka oli joutunut onnettomuuteen). Olympialaisten historiassa on paljon tällaisia esimerkkejä, joista vain harvat tulevat julkisuuteen. Kysy oppilailta, ovatko he saaneet uusia kavereita urheilun kautta. Kerro sitten että uusia kavereita voi saada myös muiden pelien ja leikkien kuin urheilun kautta. Esimerkkejä tällaisista ovat seuraavat:

1. leikki:“suolapatsas”

Jaa oppilaat kolmen ryhmiin, tai anna heidän itse jakautua kolmen ryhmiin niin etteivät hyvät kaverit ole samoissa ryhmissä. Kaksi kolmesta (A ja B) seisoo vastatusten ja kolmas oppilas (C) seisoo asennossa heidän välissään kuin “suolapatsas”. A työntää “patsasta” kohti B:tä, ja B ottaa “patsaan” kiinni ja työntää sen taas kohti A:ta. “Patsas” ei saa nostaa jalkojaan irti maasta! Kolmen, neljän kerran jälkeen oppilaat vaihtavat paikkoja, niin että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus olla “suolapatsas”.

2. leikki : “liukuhihna”

Lapset seisovat vastakkain kahdessa rivissä ja ottavat toisiaan kädestä kiinni. Yksi oppilas asettuu päinmakuulle käsien muodostamalle “liukuhihnalle”. Oppilaat siirtävät hihnalla olijaa hitaasti eteenpäin hihnan loppuun saakka rytmikkäin liikkein. Kaikki halukkaat voivat asettua hihnalle kuljettaviksi.


12. Urheilu ja vammaisuus


Kerro oppilaille aluksi miten tärkeää urheilu on vammaisille ihmisille. Pyydä sitten oppilaita kokoamaan tietoa vammaisille suunnatuista urheilumahdollisuuksista heidän kotipaikkakunnallaan (koulu, kunta, urheiluseurat, salit).

Tätä ryhmätyötä varten (johon koko luokka osallistuu) oppilaiden on selvitettävä mitä vammaisille suunnattuja urheilumahdollisuuksia on tarjolla, missä (valokuvia) ja millaista kysyntää paikkakunnalla on tällaiselle toiminnalle. Oppilaat voivat työskennellä ryhmissä ja kaikki voivat osallistua työhön. Anna oppilaitten haastatella vammaisurheilijoita, valmentajia, viranomaisia ja urheiluseurojen edustajia. Oppilaitten kokoama tieto kootaan ryhmätyöksi, jossa on johdanto, vammaisurheilutarjonnan esittely, johtopäätökset sekä suositukset sopivista lajeista paikkakunnalla asuville vammaisille. Ryhmätyön tulokset voidaan julkaista koulun lehdessä (mikäli sellainen on), paikallislehdessä tai koulun yhteisessä tilaisuudessa.


13. Yhden käden koripallo

Kerro oppilaille, että tänään kokeillaan miten vammaiset pystyvät osallistumaan lajeihin joita yleensä harrastavat ei-vammaiset.

Kysy onko kukaan koskaan joutunut onnettomuuteen, jonka seurauksen ei voinut käyttää esim. toista kättä tai jalkaa. Kuinka kauan kesti ennen kuin he pystyivät käyttämään kättä tavallisiin toimiin (esim. pukeutumiseen) tai osallistumaan peleihin kavereiden kanssa?

Pyydä sitten jokaista sitomaan oikea käsi liikkumattomaksi nenäliinalla tms, ja tekemään sitten seuraavat tehtävät:

 • kulkemaan 20 metrin matka pari kolme kertaa edestakaisin koripalloa pompottaen
 • syöttämään palloa edes takaisin parin kanssa
 • heittämään pallon koriin

Jaa sitten oppilaat joukkueiksi ja pane heidät pelaamaan koripalloa toinen käsivarsi sidottuna. Pelin aikana kysy pitäisikö heidän mielestään palloa vaihtaa (pienempään) ja pitäisikö heidän mielestään muita sääntöjä muuttaa (esim. miten pelaaja lähestyy koria pallon kanssa, mikä korin korkeus tulisi olla) jotta peliä olisi helpompi pelata.

Lopuksi pyydä oppilaita kertomaan mielipiteensä pelistä: oliko se hauskaa, pitikö heidän yrittää tavallista enemmän saadakseen korin, onnistuakseen syötöissä jne. Kysy myös aikovatko oppilaat seurata vuoden 2004 paralympialaisia.