Matematiikka

Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen. Opetuksen tulee kehittää oppilaan luovaa ja täsmällistä ajattelua, ja sen tulee ohjata oppilasta löytämään ja muokkaamaan ongelmia sekä etsimään ratkaisuja niihin. 

Konkreettisuus toimii tärkeänä apuvälineenä yhdistettäessä oppilaan kokemuksia ja ajattelujärjestelmiä matematiikan abstraktiin järjestelmään. Arkipäivän tilanteissa eteen tulevia ongelmia, joita on mahdollista ratkoa matemaattisen ajattelun tai toiminnan avulla, tulee hyödyntää tehokkaasti.

Ajankohtaista

Edu.fi kuvituskuva

Aineisto matematiikan sanallisten tehtävien ja ongelmanratkaisun opettamiseen

Turun Matikkamaa on koonnut opettajille aineiston matematiikan sanallisten tehtävien ja ongelmanratkaisun opettamiseen. Aineisto sisältää oppilaille suunnattuja tehtäviä.