Hankkeita

Suomessa on meneillään lukuisi eri tyyppisiä matemaattista ajattelua ja oppimista kehittäviä hankkeita. Tälle sivulle on kerätty tietoja muutamista.

Matikkamaa
Matikkamaa on sekä fyysinen paikka että toimintaidea. Matikkamaa on Espoon ja Helsingin kaupunkien tuottama opettajien resurssikeskus, joka tarjoaa ideoita, välineitä ja koulutusta matematiikan opetuksen kehittämiseksi esikoulusta lukioon ja ammattikouluun. Verkon kautta löytyy tarkempi esittely alla olevasta linkeistä. Espoon Matikkamaasta löytyy tietoja myös matematiikkaterapiasta.

Helsingin Matikkamaa
Espoon Matikkamaa
Vantaan Matikkamaa

Neure
Hankkeen tavoitteena on rakentaa lasten oppimisvaikeuksien ja muiden kehityksellisten kognitiivisten häiriöiden diagnostiikkan ja kuntoutuksen toteuttamiseen Internet-välitteinen ohjelmisto. Hanketta toteuttaa Niilo Mäki-instituutti Jyväskylästä ja hankkeessa ovat olleet mukana Jyväskylän sekä Helsingin kaupungit ja Haukkaharjun koulu´.