Jako- ja kertolaskun yhteys

Kun jakolaskun käsitteeseen on tutustuttu, tarkastellaan jakolaskun ja kertolaskun välistä yhteyttä. Yllä esitetyistä jakolaskuista saadaan seuraavat kertolaskut:

8 : 2 = 4   —>  2 • 4 = 8     ja    12 : 2 = 6 —>  6 • 2 = 12. 

 

Tämä yhteys selviää tarkastelemalla jakolaskuista tehtyjä konkreettisia malleja ja piirrettyjä kuvia.

Pohditaan, minkälaiset jakolaskut vastaisivat kertolaskuja  4 • 2 = 8   ja     2 • 6 = 12.  Kertolaskuihin päätyvät jakolaskutarinat pitäisi löytää, jotta kerto- ja jakolaskun yhteys selviää. Välineiden ja piirrosten käyttö apuna on usein välttämätöntä. 

 

Teksti ja kuvat: Hannele Ikäheimo