Jakolaskun merkinnät

Yleisesti käytetään jakolaskun merkkinä kaksoispistettä (:). Jakoviivan (—) käyttö jakolaskun merkkinä rinnakkain kaksoispisteen kanssa olisi suositeltavaa. Silloin helpotetaan jakolaskun ja murtolukujen välisen yhteyden löytymistä.

Jakotaulut

Kun jakolaskun käsite ymmärretään, on hyvä vähitellen opetella jakotauluja ulkoa kuten kertotaulujakin. Aloitetaan helpoista jakolaskuista, joissa jakajana on 2, 5 ja 10 sekä 1. Muut jakotaulut opetellaan sitä mukaa kuin vastaavat kertotaulut osataan. Jakolaskukortit voidaan tehdä (ks. kertolaskukortit).      LINKKI

Jakotaulujen opettelua helpottaa, mikäli lapsi on ymmärtänyt kerto- ja jakolaskun yhteyden. Kerto- ja jakotauluja kannattaa tarkastella rinnakkain. Oivalluksen syntymistä auttaa, mikäli samanaikaisesti tarkastellaan kertolaskua ja sisältöjakoa, esim. 4 kertaa 3 on yhtäsuuri kuin 12 ja kahteentoista sisältyy 3 neljä kertaa.

Teksti: Hannele Ikäheimo