Kertotaulut

Vasta kun kertokäsite ymmärretään, alkaa kertotaulujen opettelu, joka päätyy siihen, että kaikki kertotaulut osataan ulkoa.

Lukujonojen hallinta pohjustaa kertotaulujen oppimista ilman, että puhutaan varsinaisesti kertolaskusta. Lukujonoja voidaan varmentaa mittanauhan ja sinitarran avulla seuraavasti. Sinitarralla peitetään joka toinen luku 0, 2, 4, 6, ...., 20,22,  jonka jälkeen luetellaan luvut 0-22 ja takaperin 22, ... , 0. Harjoitellaan lukujen luettelemista kunnes se on sujuvaa. Vastaavalla tavalla joka viides luku: 0, 5, 10, ..., 50, 55 ja takaperin 55, ..., 0. Lukujono 10:n välein tehdään myös: 0, 10, ...,100,110,120... sekä takaperin.

Kertotaulujen opettelua varten tarvitaan tikuista tehtyjä nippuja tai nauhaan pujotettuja helmiä tai värillisiä rakentelukuutioita, joita voidaan liittää toisiinsa ja11 arpakuutiota sekä mittanauha, sinitarraa ja paperia ja kynä.

 

Kuvassa on kuutioilla rakennettu kertotaulun 6•2 malli, helmillä 6•5 ja tikuilla 6•10.

Kympin kertotaulu: tikuista tai helmistä tai värikuutioista tehdään 11 kpl kymppiä. Viitosen kertotaulu: tikuista tai helmistä tai värikuutioista tehdään 11 kpl viitosta. Kakkosen kertotaulu: tikuista tai helmistä tai värikuutioista tehdään 11 kpl kakkosta. Arpanopilla voidaan ilmaista sekä viitosen että kakkosen kertotaulu: käännetään esille lukumäärä 5 tai 2.

Kympin kertotaulu: otetaan yksi kymppi, peitetään tyhjään mittanauhaan 10. Otetaan 2 kymppiä, peitetään 20, jne. Ääneen puhuminen on tärkeää. Huomataan, että saadaan sama lukujono kuin edellä, kun varmennettiin lukujonotaitoja. Paperille kirjoitetaan vasemmalta oikealle: 0, 10, 20, ...., 100, 110.

Tehdään pienet kertolaskukortit, joiden ensimmäiselle puolelle merkitään  1 • 10 ja toiselle puolelle 10 jne. 11 • 10 asti. Lopuksi mietitään mitä ”nolla kertaa 10” tarkoittaa, merkitään yhden kortin etupuolelle 0 • 10  ja kääntöpuolelle 0.
Kortit sekoitetaan, etupuoli ylöspäin. Kysytään itseltä kertolasku; jos vastaus on oikein, kortin saa pitää, jos vastaus on väärin, kortti laitetään syrjään. Lopuksi lasketaan oikein ja väärin lasketut kortit, ja kokeillaan väärin lasketut kortit uudestaan. Viitosen ja kakkosen kertotaulut tehdään samalla tavalla. Kertotaulut voidaan opetella seuraavassa järjestyksessä: 10, 5, 2 , 4, 8, 3, 6, 9 ja 7. Tutkitaan, miten kertotaulut 10  ja 5 sekä 2, 4 ja 8 sekä 3, 6 ja 9 liittyvät toisiinsa. Etsitään samat tulot.

Teksti ja kuva: Hannele Ikäheimo