Mittayksiköt

Pituuden, massan ja tilavuuden mittaaminen

Mittaamisen periaate, omakohtaiset kokemukset mittaamisesta eri mittavälineillä sekä mittaustuloksen arviointi ja mittauksen tarkistaminen ovat tärkeitä taitoja. Näitä taitoja on harjoiteltava, jotta järkevien mittausvälineiden ja mittayksiköiden valinta sekä mittayksiköiden muunnokset onnistuisivat.

Nyt pohditaan keinoja pituuden, massan ja tilavuuden (vetoisuus) osalta, koska niiden yksikönmuunnokset perustuvat 10-järjestelmään ja suhdelukuna on 10. Rahan muunnoksiin on jo viitattu desimaalilukujen yhteydessä. Myöhemmin voidaan käsitellä erikseen aikaa (suhdeluku on 12 ja 60) sekä pinta-alaa (suhdeluku 100) ja tilavuutta (suhdeluku on 1000).

Millä mittavälineillä voidaan mitata pituutta, massaa ja tilavuutta? Ennen standardisoituja mittavälineitä oppilaiden on tärkeää saada mittauskokemuksia ei-standardisoiduilla mitoilla. Esineiden pituuksia verrataan ensin keskenään sitten otetaan mitaksi kynä, jalka, keppi, narunpätkä jne. Vaateripustimesta ja kahdesta muovipussista tehdyllä vaa´alla verrataan eri painoisia esineitä keskenään. Eri kokoisia ja muotoisia astioita ja niihin kaadettujen nesteiden vertailua. On tärkeää huomioida jo tässä vaiheessa mittaluvun ja
mittayksikön yhteys. Pituuden mittauksesta esimerkki: kun mitataan matkan pituutta lapsen askelilla ja aikuisen askelilla, niin sama matka ilmaistaan esim. 20 lapsen askelta ja 12 aikuisen askelta. Mittaluku 20 on suurempi kuin mittaluku 12, koska mittayksikkö (askeleet) olivat eri pituiset. Tilavuuden mittaamisesta esimerkki: kun isoon astiaan kaadetaan vettä kannulla, joudutaan kaatamaan esim. 10 kertaa ja kupilla 50 kertaa. Nyt mittaluku, joka ilmaisee kaatamiseen tarvittavien kertojen lukumäärän, on pienempi kun mittayksikkö (astia) on suurempi, vaikka täytettävä astia pysyy samankokoisena.

Tämän jälkeen otetaan mm. seuraavat mittavälineet esille:
pituus:  mittanauha, viivain, metrin pituinen tauluviivain, mittapyörä jne.
massa:  erilaisia vaakoja: tasapanovaaka ja punnuksia, kirjevaaka, henkilövaaka
tilavuus:  litran ja desilitran mitat, maustemitat jne.

Teksti: Hannele Ikäheimo