Yksikönmuunnokset

Oppilaan omista mittaustuloksista saadaan ymmärrettäviä yksikönmuunnoksia:
etusormen leveys on 12 mm = 1,2 cm 
etusormen paksuus 5 mm = 0,5 cm
oma pituus 147 cm = 1 m 47 cm = 1,47 m  (ei 1,47 cm!)
oman mukin tilavuus 3 dl = 0,3 l
termospullon tilavuus 12 dl = 1,2 l
omenapussin paino on 1800 g = 1,8 kg
kirjan paino 450 g = 0, 450 kg eli melkein puoli kilogrammaa

HUOM. Kun mittayksikkö on pieni (gramma) niin mittaluku on suuri (1800) ja päinvastoin: kun mittayksikkö (kilogramma) on suuri, niin mittaluku on pieni (1,8).

Massaa voidaan kutsua painoksi arkielämän käytännön mukaisesti. Tästä ei aiheudu oppilaille sekaannusta myöhemmin, sillä luokilla 7 - 9 puhutaan painovoimasta eikä painosta (kun tarkoitetaan maan vetovoimaa).

Kun mittaustulokset kirjataan taulukon muotoon, nähdään saman mittauskohteen pituudet ilmaistuna eri yksiköiden avulla. Samalla mietitään, mikä mittaustulos on järkevin ja miksi.

pulpetin leveys

m
0,65 m

dm
6,5 dm

cm
65 cm

mm
650 mm


10-järjestelmän hallinnasta on paljon apua muunnoksiin. Pituuden, massan ja vetoisuuden mittayksiköt toimivat 10-järjestelmässä: suhdelukuna on 10 ja niiden mittayksiköiden etuliitteet ovat milli, sentti, desi, -, deka, hehto ja kilo.

Opetellaan merkitsemään mittayksiköiden lyhenteet, esimerkiksi pituus:

kilometri  —>
hehtometri  —>
dekametri  —>
metri  —>
desimetri  —>
senttimetri —>
millimetri  —>

km
hm
dam
m
dm
cm
mm

Mietitään konkreettisesti, mitkä esineet tms. lähiympäristössä ovat pituudeltaan 1 mm, 1 cm, ..., 1 km. Mietitään, mitkä esineet ovat painoltaan 1 mg, 1 cg, ..., 1 kg. Mielenkiintoisia löytöjä tehdään, kun etsitään astioita, jotka ovat vetoisuudeltaan 1 ml, 1 cl, ..., 1 kl.

Tämän jälkeen tehdään taulukoita:

pituus

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

massa

kg

hg

dag

g

dg

cg

mg

tilavuus

kl

hl

dal

l

dl

cl

ml

Näihin taulukoihin merkitään mittaustuloksia, kuten pulpetin leveys yllä. Opetellaan lukemaan mittaustuloksia eri yksiköissä, lähimmät tai tutut yksiköt ensin. Esimerkkejä mittaustulosten lukemisesta:

Koulumatka on 1500 m eli 1,5 km pitkä.

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

1

5

0

0

 

 

 

Omenapussi painaa 1800 g eli 1,8 kg.

kg

hg

dag

g

dg

cg

mg

1

8

0

0

 

  

Yskänlääkettä otetaan 20 ml eli 0,2 dl.

kl

hl

dal

l

dl

cl

ml

 

 

 

 

 

 2

Teksti: Hannele Ikäheimo