Murto- ja desimaalilukujen yhteys

Lukusuoralta etsitään sekä murto- että desimaalilukuja. Tällöin huomataan yhtäsuuruuksia:
   jne.
Murtoluvut voidaan muuntaa myös desimaaliluvuiksi, kun muistetaan, että murtoviiva osoittajan ja nimittäjän välissä tarkoittaa jakamista. Myös täsmällinen kielenkäyttö esim. yksi kymmenesosa sekä desimaali- että murtoluvun yhteydessä ohjaa lasta havaitsemaan, että kyseessä on sama määrä eri tavalla ilmaistuna. Laskinta apuna käyttäen löydetään esim. seuraavat yhtäsuuruudet:

Kun pohditaan, mitä tämä arkielämässä tarkoittaa, on esim. opetusrahoista apua: yksi euro jaetaan tasan neljälle, jokainen saa 25 snt jne.

Teksti: Hannele Ikäheimo