OPS 2016 matematiikan tukimateriaalit

Opetushallitus hyväksyi uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen porrastetusti. Tämän tukimateriaalin tarkoituksena on tukea paikallisen opetussuunnitelman käyttöönottoa ja opetuksen suunnittelua. Materiaali avaa ja tarkentaa keskeisimpiä muutoksia perusopetuksen matematiikan opetussuunnitelman perusteissa.

Matematiikan tukimateriaalit

Ohjelmointi vuosiluokilla 1–2, 3–6 ja 7–9

Tieto- ja viestintätekologia oppimisessa

OPS 2016