Tieto- ja viestintäteknologia oppimisessa

Tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa monipuolista oppimisympäristöä. Matematiikassa tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen matemaattiseen tutkimiseen, ongelmien ratkaisemiseen ja tuotosten jakamiseen. Opiskelussa voidaan hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi dynaamisen geometrian ohjelmia, laskimia ja laskinemulaattoreita, sähköisiä oppimateriaaleja, taulukkolaskentaohjelmia ja ohjelmointiympäristöjä. Matemaattisia ongelmia voidaan ratkaista sekä valmiiden että itse laadittujen ohjelmien avulla.

Tiedon hallinta- ja analysointitaito

Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia tiedon keräämiseen, jakamiseen, analysointiin ja esittämiseen. Tietoa voidaan kerätä esimerkiksi sähköisellä lomakkeella, etsimällä Internetistä tai havainnoimalla ympäristöä. Tiedot voidaan tallentaa esimerkiksi jaettuun kansioon ryhmän saataville, analysoinnissa voidaan käyttää taulukkolaskentaa ja esittämisessä esitysgrafiikkaohjelmia. Analysoinnissa hyödynnetään esimerkiksi perusopetuksessa hankittuja tietoja ja taitoja tiedon tiivistämiseen ja johtopäätösten tekemiseen. Johtopäätökset voivat olla esimerkiksi yleistyksiä, ennusteita, periaatteita tai matemaattisia malleja.

OPS 2016