Perusopetuksen oppilaan arviointi

Perusopetuksen arviointi

Tältä sivulta löytyy tukimateriaalia sekä OPS2016 arvioinnin linjauksiin että aikaisempien (vuoden 2004) opetussuunnitelman perusteiden arviointia koskeviin linjauksiin.

OPS2016 arvioinnin tukimateriaalit

Oppiainekohtaiset päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaalit on julkaistu Edu.fissä oppiainekohtaisissa OPS2016 tukimateriaaleissa ja ne löytyvät koottuna myös sivulta

Päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaalit oppiaineittain.

Uusia tukimateriaaleja arvioinnin tueksi

Taide- ja taitoaineiden arviointi
Valinnaisten aineiden arviointi

2004 arvioinnin tukimateriaalit

Artikkeleissa käsitellään muun muassa arvioinnin eettistä ulottuvuutta, oppilaan arvioinnin muutoksia peruskoulun olemassaolon aikana sekä oppilaan arvioinnin vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteiden mukaisia linjauksia ja periaatteita.

Oppilaan arvioinnin lähtökohtia käsiteleviä artikkeleita

Arviointi – OPS2004