Arvioinnin uusiminen ja oikaisu perusopetuksessa

Perusopetusasetuksen 19 § sisältää arvioinnin uusimista ja oikaisua koskevat säännökset. Mahdollisuus uusimiseen ja oikaisuun koskee päättöarviointia sekä opinnoissa etenemistä ja vuosiluokalle jättämistä koskevaa päätöstä.

Pyyntö arvioinnin uusimisesta osoitetaan koululle ja huoltajan on tehtävä se kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä.

Jos huoltaja on tyytymätön koulun ratkaisuun, hän voi pyytää arvioinnin oikaisua lääninhallitukselta (nykyisin Aluehallintovirasto). Se voi velvoittaa opettajan suorittamaan uuden arvioinnin tai määrätä, mikä arvosana oppilaalle on annettava tai määrätä opinnoissa etenemistä tai luokalle jättämistä koskevan päätöksen muutettavaksi.