Erotodistus

Koulusta eroavalle tai koulua vaihtavalle oppilaalle tulee antaa erotodistus. Erotodistus annetaan myös oppilaalle, joka ei ole saanut oppivelvollisuuttaan suoritetuksi oppivelvollisuutensa aikana.
Koulunvaihtotilanteessa on tärkeää, että tarvittava tieto paitsi oppilaan opinnoista ja suorituksista myös lähtökoulun opetusjärjestelyistä siirtyy uuteen kouluun. Siksi erotodistuksiin tulee liittää lähtökoulussa noudatettu tuntijako ja selvitys opetuksen mahdollisista painotuksista.

Käyttäytymisen arviota ei merkitä erotodistukseen (perusopetusasetus 852/1998, 12 §).

Jos oppilas siirtyy saman opetuksen järjestäjän ylläpitämään toiseen kouluun, ei erotodistusta tarvitse antaa.

Opetushallitukseen tulee kyselyjä tilanteista, joissa huoltaja ilmoittaa, että oppilas muuttaa perheen mukana joksikin aikaa ulkomaille tai toiseen kuntaan, mutta aikoo palata omaan kouluun vielä saman lukuvuoden aikana. Vaikka huoltaja ei ilmoita oppilaan eroavan koulusta, tilanne on käytännössä monasti rinnastettavissa koulusta eroamiseen. Näin on varsinkin silloin, kun muualle lähdetään kesken koulun työvuoden useiksi kuukausiksi. Siksi on usein sekä oppilaan että opettajien oikeusturvan kannalta tarkoituksenmukaista antaa oppilaalle tällöin erotodistus. Poissaoloaika saattaa venyä tai oppilas ei ehkä enää palaakaan samaan kouluun. Jälkikäteen voi olla hankala selvittää tai kerätä dokumentoitua tietoa oppilaan opinnoista, suorituksista ja osaamisen tasosta tarvittavan todistuksen antamiseksi. Erotodistuksen antaminen ei välttämättä merkitse sitä, että oppilas ei voisi myöhemmin palata oppilaaksi samaan kouluun.