Päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaalit oppiaineittain

Opetushallitus hyväksyi uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen porrastetusti. Uusissa opetussuunnitelman perusteissa on määritelty oppiaineittain arvioinnin kriteerit arvosanalle 8 sekä kuudennen vuosiluokan päätteeksi että päättöarviointiin. Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin kriteerit ovat opetuksen järjestäjää sitovia normeja, jotka siirretään perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan.

Päättöarvioinnin kriteerien tueksi on laadittu oppiaineittain kuvaukset arvosanan kahdeksan alle jäävästä osaamisesta sekä arvosanan kahdeksan ylittävästä osaamisesta. Nämä kuvaukset ovat opetussuunnitelman perusteiden tukimateriaalia, joka ei ole sitovaa normia. Tukimateriaalin tarkoituksena on tukea opettajia päättöarvioinnin kriteerien käytössä. Tukimateriaalit kuvataan alla olevassa taulukossa, johon sisältyy myös opetussuunnitelman perusteiden normiosuudet oppiaineiden tavoitteista, sisältöalueista ja päättöarvioinnin kriteereistä arvosanalle 8. Tukimateriaali on erotettu taulukossa harmaalla taustavärillä.

Suomen kieli ja kirjallisuus

Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali (pdf)

S2-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali (pdf)

Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali (pdf)

Perusopetusta täydentävän saamen kielen päättöarvioinnin tukimateriaali (pdf)

Romanikieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali (pdf)

Perusopetusta täydentävän romanikielen päättöarvioinnin tukimateriaali (pdf)

Viittomakieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali (pdf)

Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet

Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali (pdf)

Matematiikka

Matematiikan päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali (pdf)

Biologia, maantieto ja ympäristö- ja luonnontieto

Biologian päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali (pdf)

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali (pdf)

Fysiikka ja kemia

Fysiikan päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali (pdf)

Kemian päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali (pdf)

Terveystieto

Terveystiedon päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali (pdf)

Uskonto

Uskonnon päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali (pdf)

Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustiedon päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali (pdf)

Historia ja yhteiskuntaoppi

Historian päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali (pdf)

Yhteiskuntaopin päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali (pdf)

Musiikki

Musiikin päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali (pdf)

Kuvataide

Kuvataiteen päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali (pdf)

Käsityö

Käsityön päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali (pdf)

Liikunta

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali (pdf)

Kotitalous

Kotitalouden päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali (pdf)

OPS 2016