Hankkeita ja kehittämistoimintaa

Oppilaanohjauksen kehittämistoiminta
Oppilaanohjauksen kehittämistoiminnan tavoitteena on, että koulutuksen järjestäjät kehittävät oppilaanohjausta paikallisena ja seudullisena toimintana osana perusopetuksen laadun kehittämistä siten, että oppilailla on mahdollisuus saada riittävästi ohjausta perusopetuksen eri vaiheissa. Tavoitteena on varmistaa kaikille perusopetuksen päättäneille opiskelupolun jatkuminen.


Oppilas- ja opiskelijahuollon laadun ja palvelurakenteen kehittäminen
Opetusministeriö myönsi 2007 kunnille valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämiseen. Kehittämistyötä voidaan tehdä yhdessä kunnassa tai seudullisena kuntien yhteistyönä osana kunta- ja palvelurakenteen uudistamista. Toiminta käynnistyi sadassa kunnassa syksyllä 2007 eri puolilla maata. Vuosina 2008–2009 palvelurakenteen kehittäminen ulotetaan koskemaan myös lukiokoulutusta.