Nivelvaiheen ohjaus

Toisen asteen yhteys? (pdf)
Peruskoululaisen hakuongelmia ja ammatillisten opintojen keskeyttämistä – syitä ja ehkäisykeinoja. 49 ESR-projektin käytännönläheisiä kokemuksia. Julkaisu toimii ideapankkina nuorten kohtaamiseen koulussa, syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä kouluyhteisön kehittämiseen.

Profiilis-uraopas  (pdf)
Opas kuvaa mielenkiintoisesti henkilökuvien kautta ammatillisessa opinahjossa opiskelua ja eri alojen ammattilaisten urapolkua ja kokemuksia työelämästä. Uraopas on mainio apuväline tulevaisuuttaan miettivälle peruskoululaiselle tai vähän varttuneemmallekin opiskelemaan haluavalle. Toimiva materiaali ohjauksen työkalupakkiin!

Tutustumispaketit ammatillisiin opintoihin
Viiteen eri koulutusalaan on suunniteltu 5–10 päivän mittaisia tutustumisjaksoja lukujärjestykseksi tutustujalle ja avuksi ohjaavalle opettajalle. Jakson aikana opiskelija tutustuu teorian ja käytännön tekemisen ja kokemisen kautta ammattialalla opiskeluun.

Nivelvaiheen yhteistyötä opettajanhuoneessa(pdf, Pedagoginen iltapäivä)
Perusasteen opettajien kanssa tehtävä yhteistyö voi kantaa hedelmää paitsi verkostoitumisen kautta mutta myös motivoituneiden tulevien opiskelijoiden muodossa. Uusi tapa tehdä nivelvaiheen yhteistyötä!

Kaksoistutkintolaisen opas (pdf)
Selkeä tietopaketti lukio-opinnoista kaksoistutkintoa suorittavalle opiskelijalle tai ohjauksen avuksi ammattilaisille. Esite muokattava oman alueen ja oppilaitoksen erityispiirteet huomioivaksi.

Uraohjauksella koulutuksesta eteenpäin (pdf)
Ammatilliset opinnot ovat opiskelijoille valmistautumisaikaa siirtymiseen työelämään tai jatko-opintoihin. Siirtymisen onnistuminen on myös oppilaitoksen henkilöstön yhteistyön taidonnäyte

Kuva: Laboratorioalan tutustumispaketti, tekijä Anna-Maija Talonen