Opiskelijahuolto

Haasteellisen nuoren ohjauksen yhteistyöprosessit

Opiskeluhuollon tulee toimia tehokkaasti erilaisissa nivelvaiheissa ja erityisesti haasteellisten nuorten tukemiseksi. Ohjus-projektissa kuvattiin ohjauksen ja eri toimijoiden vastuualueita tilanteissa haasteellisissa tilanteissa. TATU2-projektissa perehdyttiin opintojen suorittamiseen työpajassa.

  1. Ilman jatkokoulutuspaikkaa olevan peruskoululaisen nuoren ohjausprosessi
  2. Eroamisvaarassa olevan/eronneen nuoren ohjausprosessi
  3. Jatko-ohjauksen toimenpiteet ja vastuut (ks. Ajankohtaista-palsta)
  4. Muut vaihtoehtoehdot – kartoitus (ks. Ajankohtaista-palsta)
  5. Työvaltainen opintosuoritus työpajassa
    Yksilöllistämällä osa opintoja työpajalle voidaan ehkäistä opintojen keskeyttämistä.
    Etenemiskuvauksen (pdf) lisäksi materiaaliin kuuluu ammattiopiston ja työpajan välinen yhteistyösopimus (pdf) ja opiskelijakohtainen sopimus (pdf).

Poissaolojen seuranta ja eronneeksi katsominen -toimintamalli (pdf)
Haasteellisissa tilanteissa yhteiset ja yhtenäiset toimintamallit ovat asioiden selvittämisen perusta. Samalla ne ovat mainioita tiedottamisen ja toiminnan apuvälineitä sekä turvaavat opiskelijan ja henkilöstön oikeuksia.

Opiskelijan tukeminen ja puuttumisen vaiheet(pdf)
Mitä aikaisemmassa vaiheessa opiskelijan huolet ja ongelmat tunnistetaan, sitä helpompaa opiskelupolun tukeminen on. Mallissa esitetään opiskeluhuollollisen puuttumisen vaiheita ja mahdollisuuksia sekä esimerkissä on kuvattu erään opiskeluhuoltoryhmän toimintaa haasteellisen opiskelijaryhmän tilanteen ratkaisemiseksi.

Kuva: Opiskelijan tukeminen; mahdollisuudet ja vaiheet -aineisto