Opiskelijoiden aktivointi ja vaikutusmahdollisuudet

Osallistumispassi
Rohkaisee opiskelijoiden yhteistoimintaa ja harrastamista vapaa-ajalla, kun vapaa-ajan toimintojakin voidaan hyväksilukea osaksi opintoja. Osallistumispassi ja siihen liittyvät ohjeet sekä toiminnan arvioinnin kriteerit löytyvät linkistä

Projektiopas nuorten kanssa toimiville opettajille ja ohjaajille (pdf)
Opas on tarkoitettu ensisijaisesti nuorten ohjaajille ja itsenäisesti toimiville nuorten ryhmille avuksi ja tueksi erilaisten haaveiden, unelmien, projektien toteuttamiseen. Tavoitteena on, että nuoret määrittelevät ohjaajan tuella itse projektinsa ja hyödyntävät opasta harkiten omien tarpeidensa mukaisesti. Tutustu myös harrastustoiminnan ohjaajien koulutukseen sekä opettajille suunnattuun maksuttomaan Note-nettipalveluun.

Aktiivisesti ammattiin. Harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa koordinoivan käsikirja (pdf)
Aktiivisia, motivoituneita ja hyväkuntoisia taitajia työelämään! SAKU ry:n toimintakansio on täynnä ideoita oppilaitoksen harrastustoiminnan aktivointiin, konkreettisia ohjeita tapahtumien ja kerhotoiminnan järjestämiseen. Lisäksi se sisältää opiskelijoiden vapaa-ajantoiminnan ideapankin, jota voi päivittää www.sakury.net-verkkosivuston kautta. Kansio on suunnattu asuntolanhoitajille, liikunnanopettajille, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajille, opinnonohjaajille ja muille opiskelijoiden harrastustoiminnan kanssa töitä tekeville.

Kuva: Aktiivisesti ammattiin -aineisto