Oppilaitoksen ja ohjauksen kehittäminen


Projekti tuli taloon – käymään vai asumaan  (pdf)
Miten projekteilla on kehitetty ammatillista koulutusta ja mitä saatu aikaan? Miten kehittämistä tulisi ylipäätään tehdä? Miten projekteja ja osaamista johdetaan? Kokemuksen ja näkemyksen puheenvuoroja innovatiivisten ESR-projektien näkökulmasta.

Ohjauksen poluilla (pdf)
Ideoita mm. nivelvaihetyöskentelyyn, romaaninuoren kohtaamiseen tai työssäoppimisen toteuttamiseen. Lisäksi artikkelijulkaisussa luodaan kokonaiskuvaa ohjaustoiminnasta ja -toimijoista Päijät-Hämeen alueella. Alueellisessa kehittämisessä on tärkeä tuntea yhteistyökumppanit päällekkäisyyksien välttämiseksi sekä nuorten, asiakkaiden kannalta vaikuttavan toiminnan aikaansaamiskesi.

Kuva: Juha Lahtinen / Projekti tuli taloon – käymään vai asumaan -aineisto