Ryhmänohjaus

 

 Ideoita ja välineitä ammattiopiston ryhmänohjaukseen RO-OPE(pdf)
Ryhmänohjaajan ohjaustyöhön kehitettyjä työkaluja ja yhteistyökäytäntöjä opiskelupolun alkumetreiltä aina opintojen päättymiseen asti. Työkalupakki jokaiselle ryhmänohjaajalle ja opiskeluhuoltohenkilöstön jäsenelle.

Ryhmänohjauksen kansio – ROcK (pdf)
Ammatilliseen koulutukseen tulevat opiskelijat ovat taustoiltaan yhä heterogeenisempia. Ryhmänohjaajan tehtävät ovat moninaistuneet, tulleet haasteellisimmiksi mutta samalla myös antoisimmiksi. Kansioon kootut ohjaustyön asiat toimivat muistilistana ryhmänohjaajalle jokaisella lukuvuonna.

Ryhmäytysmateriaali(pdf)
Ryhmäytämisen avulla voidaan tukea opiskelijan sitouttamista kouluun ja luokkayhteisöön. Sen avulla myös opettaja voi saada tärkeää tietoa ryhmän opiskelijoista ja dynamiikasta – sekä vaikuttaa itsekin positiivisen ilmapiirin kehittymiseen. Materiaali sisältää sekä tietoa ryhmäytyksestä että runsaasti helppoja ja hauskoja harjoituksia.

Kuva: Soile Kallio / RO-OPE-aineisto