Tutustumispaketit ammatillisiin opintoihin

Ammattioppilaitoksen opettajat ovat suunnitelleet 5–10 päivän mittaisia tutustumisjaksoja alansa ammattiopintoihin perehtymiseksi. Jaksot sisältävät elementtejä tavanomaisesta opiskelusta ammattioppilaitoksessa; työsalityöskentelyä, teoriaopintoja sekä muita opiskelijan koulupäivään kuuluvia toimintoja. Tutustumisjakson tavoitteena on antaa nuorelle eväitä jatko-opintojensa valitsemiseen sekä realistinen kuva opiskelusta ammatillisessa oppilaitoksessa. Toisaalta paketit on suunniteltu opettajille avuksi tutustumisjaksojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tavoitteena on myös saada motivoituneita opiskelijoita ammatilliseen koulutukseen.

Käytännössä jokaiselle viidelle alalle on laadittu lukujärjestyspohja jonka avulla tutustumisjaksosta saadaan sellainen, että jakso on nuorelle sekä häntä ohjaavalle opettajalle suunniteltu ja tavoitteellinen oppimisprosessi. Jakson aikana opiskelija tutustuu teorian ja käytännön tekemisen ja kokemisen kautta ammattialaan ja sen mahdollisuuksiin ammatillisessa oppilaitoksessa ja mahdollisuuksien mukaan työssäoppimispaikoilla. Jokaiseen pakettiin on suunniteltu tutustujalle sopivia käytännönläheisiä tehtäviä kyseiseen alaan liittyen.

Paketit on tarkoitettu

 • tulostettaviksi nuorelle tutustumisjakson lukujärjestykseksi
 • tietopaketiksi tutustumisjakson sisällöstä
 • orientoimaan ja motivoimaan alan opintoihin
 • koulutusvalintapäätöksen tueksi niin nuorille kuin heidän vanhemmilleen
 • ammatillisen oppilaitoksen opettajalle tai ohjaajalle sovellettavaksi ja muokattavaksi tutustumisjaksolle tulevan nuoren ohjauksen tueksi


Paketit ovat omaleimaisia, mutta sovellettavissa vastaavan alan ammatilliseen koulutukseen ympäri Suomea. Paketeissa on yleistiedon lisäksi jokaiselle tutustumispäivälle oma lukujärjestys tehtävineen. Paketteihin kuuluu myös liitesivut, joissa on kuvattu mm. käytännön tehtäviä tai muuta hyödyllistä materiaalia tutustumisjakson onnistumiseksi. Lisäksi tutustumisjaksosta sopimiseen, työpaikkaan tutustumiseksi ja jakson arvioimiseksi on tehty
Sopimukset ja palaute -liitteet (doc).

 1. Tekniikka ja liikenne; Auto-ala+ liitteet (pdf)
  tekijä lehtori Marko Kuisma, Koulutuskeskus Tavastia
 2. Majoitus-, ravitsemis- ja talousala + liitteet (pdf)
  tekijä lehtori Merja Kytöaho, Koulutuskeskus Tavastia
 3. Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka; Laboratorioala + liitteet (pdf)
  tekijä lehtori Anna-Maija Talonen, Koulutuskeskus Tavastia
 4. Sosiaalia- ja terveysala; Lähihoitaja-koulutus + liitteet (pdf)
  tekijät lehtorit Sari Kenraali ja Sirkku Enqvist, Koulutuskeskus Tavastia

Pakettien suunnitteluprosessista vastasi Opekon Toinen aalto II -projekti