Verkkomateriaaleja ohjauksen tueksi

Tue nuorta ammatin ja alan valinnassa
Työ- ja elinkeinoministeriön johtama Valtava-kehittämisohjelma toteutti Valitse ala päällä, älä alapäällä -kampanjan syksyllä 2014. Kampanjalla rohkaistaan nuoria valinnoissaan. Osana kampanjaa on tuotettu valmista opetusmateriaalia hyödynnettäväksi opetuksessa yläkoulussa ja lukiossa. Opetusmateriaali on koottu valmiiksi oppitunnin mittaiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi kampanjan sivustolla aikuiset voivat testata oman asenteensa kasvattajina.

Suunta-palvelu nivelvaiheen nuorille
Suunta-palvelu on 15–25-vuotiaille nuorille suunnattu valtakunnallinen matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelu verkossa. Palvelu on suunnattu omaa koulutus- ja työpolkua etsiville nuorille ja sen tavoitteena on helpottaa nuorten koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä. Suunta-palvelussa päivystävät ohjaajat käyvät chatin kautta keskustelua nuoren kanssa. Päivystäjät ovat Pelastakaa Lasten kouluttamia vapaaehtoisia sekä järjestön työntekijöitä. Päivystys on auki arkisin ja sunnuntaisin klo 17-22. Mikäli päivystäjät eivät ole paikalla, voi nuori jättää palveluun yhteydenottolomakkeen ja hänelle vastataan 24 tunnin kuluessa. Palvelua ylläpitää ja kehittää Pelastakaa Lapset ry.

Eurooppalainenohjausalanverkkosivusto
Sivusto on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita suomalaisesta ja eurooppalaisesta ohjausta koskevasta keskustelusta, tutkimuksesta ja käytännön toteuttamisesta.

Etelä-Suomen aikuislukioiden kehittämishankkeen ohjaussivusto
Etelä-Suomen aikuislukioiden verkko-ohjauksen kehittämishanke on julkaissut aikuislukioiden ohjauksen verkkosivut.

Luotsiasema
Luotsiasema
on Kokkolan seudun opinto-ohjauksen sivusto, johon kootaan tietoja ja linkkejä opinto-ohjaukseen liittyvistä teemoista. Sivuston kokoaminen on aloitettu ammatillisen toisen asteen sivuista, mutta tarkoitus on koota oppijan polun kaikkiin vaiheisiin liittyvää opinto-ohjaus materiaalia. Tälle sivulle päivitetään linkkejä opinto-ohjauksen ajankohtaisista asioista.

Ohjauspolku
Turun seudun ohjauksen kehittämishankkeen aikana tuotettu sivusto, joka on koottu ohjauspolun ja opon työn näkökulmasta.

Opomateriaalia selkosuomeksi (pdf)
Selkosuomeksi kirjoitettu materiaali esittelee eri ammatteja. Mukana on myös Hitsaussanasto (pdf). Julkaisija: Helsingin yliopisto / Amma -projekti.

TET-tori
TET-tori auttaa nuoria TET-paikan etsimisessä ja tarjoaa yrityksille ja työpaikoille mahdollisuuden esitellä itseään. Se herättää
nuorten kiinnostusta jatkokoulutukseen sekä työelämään siirtymiseen ja tukee samalla alueellista kehittämistä. Peda.net


Verkko-oppimateriaaleja

Milk Works
Milk Works -sivuston tavoitteena on lisätä peruskoulun ja lukion päättävien nuorten kiinnostusta meijerialan ammatteja ja työtehtäviä kohtaan. Materiaalin tekemisessä on ollut mukana useita meijerialan yrityksiä sekä Meijeriväen liitto ry, Elintarviketeollisuusliitto ry, sekä Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti.

Turvanetti
Turvanetti avaa opettajille, oppilaille ja opiskelijoille helpon tien tietoon turvallisuudesta. Sen lähtökohtana ovat turvallisuuskasvatus eri oppiaineissa sekä opetussuunnitelman perusteiden aihekokonaisuus: perusopetuksessa Turvallisuus ja liikenne, lukiossa Hyvinvointi ja turvallisuus. Turvanetistä löytyy keskeisiä linkkejä esimerkiksi turvallisuudesta ammattina ja harrastuksena. Turvanetti on tehty yhteistyössä Opetushallituksen ja muiden turvallisuutta edistävien tahojen kanssa. (EDU.fi)