OPS 2016 terveystiedon tukimateriaalit

Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Vuosiluokkien 7–9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöön otto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019. Käyttöönotto on määritelty perusteiden määräyskirjeessä.

Terveysosaamista koskevan tukiaineiston artikkelin Terveystieto terveysosaamisen edistäjänä on laatinut yliopistonlehtori Olli Paakkari, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.

Terveystiedon tukimateriaalit

Terveystieto terveysosaamisen edistäjänä

OPS 2016